Заводът за боклук в София готов до 2014 г.

Предвижда се строителството да започне в началото на следващата година, веднага след избора на изпълнител

До края на 2014 г. заводът за преработка на отпадъци в София трябва да е завършен и да заработи окончателно. Това стана ясно след решението на Европейската комисия да финансира втората фаза от проекта за интегрирана система за преработване на отпадъци, предаде БНТ. Средствата са по линия на Оперативна програма "Околна среда". Последният етап ще включва изграждане на инсталация за механично и биологично третиране на отпадъците.

Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община е на обща стойност 360 млн. лв., от които над 256 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда". Освен на европейско финансиране се разчита и на заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 27% от стойността на проекта. Преди дни европейският комисар по регионално развитие Йоханес Хан каза, че вече е подписал решението за финансиране на втората фаза на завода за отпадъци. След завършването му годишно ще бъдат обработвани около 410 хиляди тона отпадъци.

"Това е първата подобна инсталация в България и аз съм особено щастлива, че ще изграждаме тази инсталация с европейски средства, без да натоварваме допълнително софиянци с по-високи такси", коментира кметът на София Йорданка Фандъкова.

Очаква се ползите за столицата да са сериозни - най-малко 55% рециклиране и оползотворяване на генерираните отпадъци и 75% намаляване на депонираните. Ще се осигури оптимално рециклиране на метал, пластмаса и хартия, ще се оползотворяват биоразградимите отпадъци и високоенергийната фракция.

Заводът е част интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столична община и чрез него общината ще намали с около 5 млн. лв. разходите си за депониране на отпадъци.

Предвижда се строителството да започне в началото на следващата година, веднага след избора на изпълнител. Срокът за изпълнение е 21 месеца. При забавяне или неспазване на техническите параметри фирмата-изпълнител ще плаща неустойки към общината. Само проекта за завода за отпадъци в София ще подобри живота на повече от 1 милион и 300 хиляди души.

Коментари: 0