АПИ обяви обществена поръчка за ремонт на 126 км пътища

Стойността ѝ е 84 млн. лв. без ДДС.

АПИ обяви обществена поръчка за ремонт на 126 км пътища

Агенция пътна инфраструктура (АПИ) обяви обществена поръчка за ремонт на 126 км второкласни и третокласни пътища. Общата индикативна стойност на поръчката е 84 млн. лв. без ДДС. Предмет на настоящата обществена поръчка е "Определяне на изпълнител за строителството на 6 обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции".

  • Обособена позиция 1 - "Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново";
  • Обособена позиция 2 - "Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе";
  • Обособена позиция 3 - "Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград";
  • Обособена позиция 4 - "Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково";
  • Обособена позиция 5 - "Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра";
  • Обособена позиция 6 - "Лот 36 Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна".

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико – експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните участъци, намаляване на броя на пътно – транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.

Коментари: 0