България е предпоследна по иновации в ЕС

След нас е само Румъния

България е предпоследна по иновации в ЕС

България изостава значително в сферата на иновациите за разлика от другите държави. Това показва доклад на Европейската комисия, който нарежда страната ни на предпоследно място . След нас остава само северната ни съседка Румъния.

Първа по иновации в ЕС е Швеция, следвана от Дания, Финландия, Германия и Холандия. Швеция е лидер в областта на човешките ресурси и качеството на изследователската дейност в университетите. Финландия води във финансовата уредба, Германия – при частните инвестиции в областта на иновациите, Белгия – в мрежите за иновации и сътрудничество, Ирландия – в Иновациите в малките и средните предприятия.

Най-бързо в сферата на иновациите се развиват Латвия, Малта, Литва, Холандия и Великобритания. 

Списъкът е изготвен на база иновации, които се осигуряват със съчетание от обществени и частни инвестиции, добри партньорства между дружествата и научните среди, здрава основа в образованието и отлични научни достижения.

Европейската комисия очаква през следващите две години ЕС да постигне още по-добри резултати в областта на иновациите. Предприятията в Румъния, Малта и Ирландия са най-склонни догодина да вложат повече средства в тази област.

Законите за ДДС в областта на иновациите трябва да бъдат подобрени, да бъдат усъвършенствани правилата за обявяване в несъстоятелност, да бъде осигурена по-достъпна информация за нормативните изисквания, да бъде приета по-ясна и по-благоприятна законодателна рамка за интелектуалната собственост, отбелязват от ЕК. Според комисията единният пазар следва да бъде съобразен с икономиката на споделянето. Според ЕК водещите държави и региони подпомагат иновациите с политиката си за инвестиции, образование и гъвкави условия на труд.

Коментари: 0