България и Словакия подписаха меморандум за проекта \"Ийстринг”

Той ще свързва газопреносната инфраструктура на Словакия, Чехия, Украйна, Унгария, Румъния и България

България и Словакия подписаха меморандум за проекта \

Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков подписа в Братислава Меморандум за разбирателство за проекта "Ийстринг" между българското Министерство на енергетиката и словашкото Министерство на икономиката.

Документът изразява подкрепата на двете страни за проекта в съответствие със законодателството на ЕС. Чрез него двете страни признават необходимостта от съвместна координирана работа за реализирането на проекта. Те ще си сътрудничат и ще обменят информация, свързана с "Ийстринг".

В Меморандума е записано още, че двете страни ще идентифицират всички междуправителствени и други споразумения, които се отнасят до проекта и чието сключване ще бъде необходимо, когато той навлезе в обвързваща фаза. Двете министерства ще координират своето сътрудничество при подготовката, договарянето и сключването на такива споразумения със заинтересованите лица. 

Те ще координират усилията си в сътрудничеството със съответните национални регулаторни органи и Европейската комисия по всички аспекти на проекта. Предвижда се създаването на работна група на високо равнище, включително с участието на газовите междусистемни оператори, която ще работи по проекта.

Меморандумът е израз на политическа воля и не създава нови правни задължения, нито замества или променя съществуващи такива.

В началото на м. юни в София в рамките на 14-та годишна конференция на Gas Infrastructure Europe бе подписан Меморандум за разбирателство относно "Ийстринг", описващ принципите на сътрудничество между системните оператори на България и Словакия "Булгартрансгаз" и  Eustream.

"Ийстринг" е проект за свързване на съществуващата газопреносна инфраструктура на Словакия, Чехия, Украйна, Унгария, Румъния и България. С реализацията му ще се изгради коридор за ефективен пренос за диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ в региона изцяло в съответствие с принципите на Европейския енергиен съюз.

Коментари: 0