България ще получава азербайджански газ от 2020 г.

След 2023 г. газ ще потече и през интерконекторите Гърция - България и Турция - България

България ще получава азербайджански газ от 2020 г.

От 2020 г. България ще получава природен газ от Азербайджан. За това са се разбрали участниците в заседанието на смесената комисия за икономическо сътрудничество в Баку, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

За целта азиатската държава ще доставя по 1 млрд. куб. м газ за газоразпределителния център "Балкан" от находището "Шах Дениз 2".

Двете страни са се договорили още след 2023 г. газ да потече и от новите азербайджански находища през интерконекторите Гърция - България и Турция – България.

В рамките на сесията бе подписан протокол, съгласно който ще бъдат разгледани възможните варианти за съвместни доставки на азербайджански природен газ през териториятана България за трети страни при реализацията на проекта за газов хъб "Балкан".

Документът от заседанието предвижда проучване на възможностите за обмен на електроенергия между България и Азербайджан, след създаването на електроенергийния коридор по направлението Азербайджан – Грузия – Турция – Европа, както и обмяна на опит в процеса на въвеждане на пълна либерализация на електроенергийната система в България.

На заседанието са обсъдени още възможностите за двустранно сътрудничество не само в енергетиката, но и в търговията, транспорта и информационните технологии, земеделието, туризма, културата, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и социалната политика.

Коментари: 0