Българската икономика отчете най-слабия си ръст за последните 3 години

Брутният вътрешен продукт се е увеличил реално с 3%, което е невиждано слабо покачване от 2015 г.

Българската икономика отчете най-слабия си ръст за последните 3 години

Снимка: Pixabay

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Българската икономика е нараснала с 3% през третото тримесечие спрямо същия период на 2017 г. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ), които се публикуват до 45 дни след края на отчетния период. Толкова слаб годишен ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) не е отчитан от 2015 г., поне когато сравняваме експресните данни. Предстои няколко ревизии на числата, като промените могат да са и в двете посоки.

От експресните данни, в които няма детайли по компоненти на растежа, се вижда, че ръстът на БВП се поддържа изцяло от крайното потребление (на домакинствата и държавата), както и инвестициите. За съжаление обаче и при брутото капиталообразуване (инвестициите) се наблюдава постепенно намаляване на ръста и от 9.7% през първото тримесечие на тази година той вече е 6.2%. Голямо значение за инвестициите имат европейските фондове и степента на тяхното усвояване.

Най-тежка изглежда ситуацията с износа на стоки и услуги. Той намалява за второ поредно тримесечие – сега спадът е с 3.2%. Вносът расте с 5.1%, като по този начин външнотърговското салдо има силно отрицателен принос към реалния растеж на БВП. Българският износ на стоки страда силно от икономическите проблеми в Турция, която е вторият най-голям външнотърговски партньор на България. Единствено Германия купува повече български стоки.Коментари: 0