Над 70% от българските закони са променени през „задната врата“

Така се създава несигурност, която е предпоставка за отлив на инвестиции

Над 70% от българските закони са променени през „задната врата“
Законите в България се променят често, пишат се „на коляно“ и се пускат по „късата писта“. Това показва анализ на Българската стопанска камара (БСК) за законотворчеството у нас, обхващащ периода 2010-2015 г. Данните бяха обявени днес от председателя на работодателската организация Радосвет Радев по време на кръгла маса „За конкурентоспособна и просперираща българска икономика“.

Проучването показва още, че 72% от поправките на законите в България се правят чрез преходните и заключителните разпоредби на най-различни закони, често нямащи нищо общо с темата на поправките. „Тази „къса писта“ е предпочитан начин за бързо прокарване на най-често лобистки или от популистки характер промени. Така по един напълно законен, но не толкова етичен, начин се игнорира мнението на социалните партньори“, заяви Радосвет Радев.

Той добави, че често се използва и практиката важни законови промени да се предлагат от народни представители, а не от Министерския съвет, като по този начин се избягва задължителното съгласуване на законопроектите с Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

По думите му в България се наблюдава законодателна нестабилност, чести и понякога противоречиви нормативни промени, които създават несигурност по отношение осъществяването на стопанска и всякаква друга дейност. Тази несигурност е и предпоставка за отлив на инвестиции в страната ни, отказ от създаване и поддържане на работни места и т.н.

Според анализа на БСК не са малко примерите на буквално преписване и дори завишаване на европейски изисквания, без съобразяване с националните особености и състоянието на икономиката, а това прави законодателството неприложимо и е генератор на корупционни практики. Също така често се приема сложно и неразбираемо законодателство, подлежащо на допълнително „тълкуване“, което затруднява ефективното му прилагане и е предпоставка за корупционни практики сред контролиращите органи.
Коментари: 0