Държавата иска да задължи бизнеса да наема хора с увреждания

Същевременно съкращаването на такива кадри ще се облекчи

Държавата иска да задължи бизнеса да наема хора с увреждания

Снимка: Economic.bg/Архив

Автор: Цветан Петров
Бизнесът ще бъде задължен да наема определен брой хора с увреждания, а ако не го направи ще плаща санкции. Това предвиждат внесените днес от Министерството на труда и социалната политика за обществено обсъждане промени в Закона за хората с увреждания.

В законопроекта с измененията са заложени специални квоти на колко хора с увреждания трябва да предоставя работа бизнеса в България. Компаниите с между 26 и 50 служители ще трябва да наемат поне един човек с трайно увреждане, а тези с между 51 и 99 работници – поне двама. Фирмите със 100 и повече души персонал, ще трябва да наемат хора с увреждания, чийто брой да е поне 2% от средносписъчния персонал.

Работодателите ще са длъжни съобразят работното време на хората с увреждания, които наемат, с техните нужди. Ако компания няма как да изпълни това, тя ще има право да използва финансова подкрепа от фонд „Заетост на хората с увреждания”, за да го направи. Ако дадена фирма пък изцяло откаже да наема хора с увреждания според определените квоти, тя ще трябва да плаща санкция под формата на компенсационна вносна във въпросния фонд.

Въпросната санкция ще се плаща всеки месец и ще е 30% от минималната работна заплата - 153 лв. Плащането на една вноска ще важи за един ненает човек с увреждания. Това означава, че ако дадена фирма трябва да наеме двама такива души и не го направи, то всеки месец тя ще трябва да плаща по две вноски във фонда „Заетост на хората с увреждания”.

Същевременно новият законопроект предвижда да отпадне закрилата за уволняване на работници или служители, които към момента на наемане са с трайно намалена работоспособност 50 и повече процента. Според въпросната закрила, заложена в Кодекса на труда, работодател може да съкрати човек с увреждане или боледуващ, само ако предварително получи разрешение от Инспекцията по труда.
Коментари: 0