БМФ отбеляза 25 години от изграждането на първия контейнерен терминал в Бургас

От началото на концесията досега „БМФ Порт Бургас” бележи 35-процентен ръст на новопривлечените клиенти

БМФ отбеляза 25 години от изграждането на първия контейнерен терминал в Бургас
Преди 25 години, за да бъдат посрещнати нарастващите изисквания на товародателите за по-ефективен и екологичен метод за транспортиране на стоки, в Бургаското пристанище е изграден контейнерен терминал. Годишнината от изграждането на съоръжението бе тържествено отбелязана от днешния стопанин на терминала -  „БМФ Порт Бургас” ЕАД. На събитието присъстваха изпълнителният директор на дружеството Борис Балев, областният управител Вълчо Чолаков, кметът на Бургас Димитър Николов, представители на ИА „Морска администрация“ и на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, директорът на „Пристанище Бургас“ ЕАД Диян Димов, представители на много транспортни и спедиторски фирми и др.
БМФ Порт Бургас” е  концесионер и оператор на Пристанищен терминал „Бургас Изток 2“ от  2012 г. и на Пристанищен терминал „Бургас Запад“ от 2013 г. За периода  до 2018 г. компанията е инвестирала близо 127 милиона евро в инфраструктурата и съоръженията на двата терминала. Тази сума нарежда „БМФ Порт Бургас” на челна позиция  сред съвременните частни инвеститори в пристанищна инфраструктура в страната.

Дружеството е оценило значението на линейните превози и разработването на контейнерния терминал влиза в амбициозната му програма за развитие. Създаден е отдел „Адванс контейнер терминал Бургас“, който да оперира контейнерния терминал на пристанище Бургас Запад. Започват инвестиции в обновяването на инфраструктурата и техниката, които  целят да увеличат значително капацитета и да намалят времето за обработване на контейнеризираните товари. Закупени са два нови 100-тонни мобилни крана, четири ричстакери, осем броя терминални трактора, 8 броя 65 т. ремаркета. Въведена е съвременна терминална операционна система, с каквато се работи във всички големи контейнерни терминали по света.През 2018 г. оборотът на контейнери в TEU бележи ръст от 62% спрямо 2013 г. Значителен е и ръстът в скоростта на обработка на кораби. Ако през 2013 г. движенията на 1 кран за час са били 8, то през 2018 г. кранът вече е извършвал 20 движения в час – ръст от 156 %.  Значително е увеличена и скоростта на обработка на камионите.  Докато през 2013 г. от издаването на пропуск на камиона до излизането му от терминала са изминавали 123 минути, през 2018 г. минутите са 34 – ръст от 262 %.

От началото на концесията досега „БМФ Порт Бургас” бележи 35-процентен ръст на новопривлечените клиенти.

Процесите в контейнерния терминал са напълно дигитализирани. Дигитализирани са и  комуникациите с Агенция Митници. Това е световна практика, която „БМФ Порт Бургас” въвежда за първи път в България.
Подготвена е и дигитална форма за освобождаване на контейнери, която изцяло да замести хартиените нареждания за експедиция, деконтейнеризация, експедиция след деконтейнеризация, проверка чрез рентгенова система, физически контрол и т.н.

Пример за отлични практики в бранша, успешно реализирани от „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, са цялостната реконструкция и рехабилитация на пристанищната инфраструктура и съоръжения в терминалите, модернизираните товаро-разтоварна техника и механизация.
 
 Инвестицията в Контейнерния терминал възлиза на около 25 млн. лв., а общата инвестиция за подобряване на инфраструктурата на терминал „Бургас запад“ е над 33 млн.лв.
 
Вярно на политиката си за социална отговорност дружеството инвестира в безопасността, здравето и подобрението условията на труд за хората, които работят на терминала – 223 души на средна възраст под 43 години.
Коментари: 0