БНБ: Международни консултанти работят и сега в КТБ

За преструктуриране на кредитора са необходими законодателни изменения, посочват от централната банка

БНБ: Международни консултанти работят и сега в КТБ
Автор: Стилиян Гребеничарски

По повод на лансираните в общественото пространство тези, че Българска народна банка трябва да назначи международни консултанти, които да изработят планове за преструктурирането на Корпоративна търговска банка (КТБ), от институцията напомниха днес, че такива компании работят и в момента в банката.

В своето прессъобщение, централната банка подчертава, че още през юли са назначени три големи одиторски компании, които да осъществят одит и оценка на активите на поставения под специален надзор кредитор. Това са Deloitte, Ernst & Young и AFA. „Първите две са сред четирите най-добри международни компании, които участваха в проведената през тази година в еврозоната оценка на качеството на активите на 128-те най-големи банкови групи“, посочват от БНБ.

Допълва се, че институцията, според законодателството, може да привлече подобен експертен потенциал единствено що се отнася до оценка на активите и произтичащото от нея отражение върху капиталовата адекватност на КТБ.

Напомня се също, че всички методи за преструктуриране на кредитни институции са описани в Директива 2014/59/ЕС, чието пълно транспониране в българската нормативна рамка предстои до края на годината. „В тази връзка, ако се наложи преструктуриране на КТБ, то може да бъде извършено само след приемането на съответни законодателни промени, регламентиращи реда и условията за това, доколкото инструментите за преструктуриране и тяхното прилагане не са уредени към настоящия момент в българското законодателство“, уточняват от БНБ.

Ако в процеса на преструктуриране има необходимост от използването на публични средства (държавна помощ), то Министерство на финансите е националният орган, който трябва да осъществява координацията с Европейската комисия, отнасяща се до спазването на правилата за държавна помощ, както и да контролира приложението ѝ. В изпълнение на тези си функции, БНБ посочва, че ведомството може да използва консултантски услуги.

Централната банка уверява, че провежда постоянна кореспонденция с изпълнителната власт и експертният ѝ потенциал е винаги на разположение на Министерството.   

Коментари: 0