\"Булгаргаз\" няма резерви, ако имаше КЕВР щеше да ги намери\"

Регулаторът няма да внесе ново предложение за цената на природния газ

\

"Булгаргаз" няма резерви, ако имаше КЕВР щеше да ги намери, това коментира министърът на енергетиката Антон Павлов по повод увеличението на цената на природния газ и възможността дружеството да го предотврати чрез финансови резерви.

„Печалбата на "Булгаргаз" за 2016 г. е 36.6 млн. лв. Тя идва от признаване на обезценката на природния газ в хранилището "Чирен" от близо 18 млн. лв. и от продажбата на вземания на "Булгаргаз" от топлофикационни дружества. Става въпрос за лихви - близо 13.3 млн. лв. "Булгаргаз" ще изплати дивидент на Българския енергиен холдинг /БЕХ/,в размер на около 17 млн. лв. През миналата година "Булгаргаз" за първи път е платил на БЕХ дивидент от 9 млн. лв., съобщи министърът.

В периода 2010-2014 г. в следствие на небалансирани решения на Регулатора /КЕВР/, дружеството е декапитализирано в размер на 189 млн. лв. Този дефицит е покрит от Български енергиен холдинг (БЕХ), това са държавни пари, т.е. дружеството е било източено с тези средства, заяви министърът. По думите му, ако не разполага с ликвидни средства, "Булгаргаз" не може да осигури есенно-зимния сезон.

Павлов обясни, че цената на природния газ, на която "Булгаргаз" продава в страната се определя от КЕВР, а не от министри или от правителство. Дружеството има договор за доставка с "Газпром Експорт" като цената на синьото гориво в него се формира от средните международни цени в девет месечен период, на деривати на петрола - мазут и газьол с точка на доставка станция Исакча, Румъния. Има и разходи за пренос през територията на Румъния, за издръжка на дружеството, за съхранение на горивото в Чирен, както и корекция според курса на долара.

На въпрос дали ще се внесе ново предложение за цена в КЕВР министърът отговори, че не познава изпълнителен директор, който би внесъл предложение за продажна цена, която да бъде по-ниска от доставната.

Министър добави, че по данни на "Газпромекспорт" средната цена за Европа през миналата година е била 167 долара за 1000 кубически метра. За България доставната цена до Исакча е 152 долара и още 5.21 долара струва преносът на синьото гориво. Това е близо 10 долара по-ниска цена от средната продажна цена за Европа, каза Павлов.

През четвъртото тримесечие на 2016 г., като изпълнителен директор на "Булгаргаз" внесох заявление с искане за увеличение на цената с 13.53%. То не беше прието и затова сега увеличението става 29.6%. През първото тримесечие на 2017 г. "Булгаргаз" е продал 1.3 млрд. куб. м при загуба от 40 лв. за хиляда кубически метра. Затова казвам около 40 млн. лв. загуба само от продажбата на природен газ, допълни Павлов.

Коментари: 0