Държавата проверява 10% от санираните сгради

ДНСК ще търси некачествено строителство и лош надзор

Държавата проверява 10% от санираните сгради

Дирекцията за национален строителен контрол да започне проверки 10% от сградите, обновени по програмата за саниране. Обектите ще бъдат избрани на извадков принцип, ще бъде проверено основно качеството на строителството и работата на надзорните фирми. Проверката беше анонсирана от регионалният министър Николай Нанков по време на кръгла маса за намаляване на административната тежест в строителството.

„Те са към момента малко над 460 т.е. 46 сгради на извадков принцип ще проверим,освен за тези със сигналите, ще разпоредим още днес проверка по линия на качеството на строителството и строителния надзор“, поясни Николай Нанков, цитиран от Фокус.

„Ще проверяваме дали се спазват нормите по противопожарната наредба, ще направим проверка на всичко. Най-важното е дали тези материали имат съответните сертификати за качество и отговарят на противопожарните норми“, каза още министърът.

Надзорът освен извършените строително-монтажни дейности, ще обърне внимание и какви материали се използват, допустими ли са те по българското законодателство, имат ли необходимите сертификати за качество и за произход. В списъка за проверка ще бъдат включени и 30 сгради, за които има сигнали.

По думите му правителството ще държи изключително много на електронизацията и на цифровизацията, дигитализация на процеси и на документи. „Максимално трябва да се стремим административния контрол да отпадне за сметка на контрола в самите организации, браншовите и в участниците в инвестиционния процес, но в рамките на разумното“, заяви министърът.

Той съобщи, че се създава работна група за промени в по линия на Закона за устройство на територията, в която ще бъдат включени всички заинтересовани страни и допълни, че ще се използват летните месеци за създаване на добра нормативна база.

Коментари: 0