7 държави, в които висшето образование е безплатно

Те са част от развитите държави в ОИСР

7 държави, в които висшето образование е безплатно

Снимка: Pixabay

От 36-те развити демократични държави, които понастоящем съставляват Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), седем субсидират обучението в публични колежи и университети.

За разлика от тях, в САЩ струва най-скъпо посещаването на публични колежи сред страните от ОИСР. Средното годишно обучение за американските публични колежи струва повече от 6000 долара, според доклад от ОИСР за 2011 г. Когато сумирате разходите за живот, учебници и книги и други разходи, средната цена на щатски държавен университет в САЩ може да възлиза на 25 290 долара годишно, според Value Penguin.

Използвайки доклада на ОИСР за 2011 г., Business Insider анализира държавите, в които гражданите не плащат такси за обучение. (Обърнете внимание, че има някои разминавания между данните през 2011 г. и най-новите налични данни през 2019 г. относно кои държави са включени в набора от данни. Business Insider потърси отм ОИСР и допълнителна информация по темата).

Ето седем държави, в които студентите могат да получат висше образование безплатно:

1. Швеция

Швеция не таксува както за публични, така и за частни колежи. Процентът на младите, които посещават университет: 68%.

Нивото на публичните разходи за висше образование на студент (в щатски долари): 20 864 долара

2. Дания

Дания харчи 0,6% от общия си БВП за субсидии за студенти.

Нивото на публичните разходи за висше образование на студент (в щатски долари): 17 634 долара

3. Финландия

Финландия също предоставя на студентите щедри стипендии и безвъзмездни средства за финансиране на обучението или разходите за живот.

Нивото на публичните разходи за висше образование на студент (в щатски долари): 15 402 долара

4. Ирландия

От 1995 г. Ирландия плаща таксите на повечето редовни студенти.

Нивото на публичните разходи за висше образование на студент (в щатски долари): 16 284 долара

5. Исландия

Таксите за обучение в Исландия варират според образователната степен поради разликите както в цената на обучението, така и в търсенето на пазара на труда.

Нивото на публичните разходи за висше образование на студент (в щатски долари): 10 429 долара

6. Норвегия

Норвегия плаща най-много за субсидии за колежи, изразходвайки 1,3% от годишния си БВП.

Нивото на публичните разходи за висше образование на студент (в щатски долари): 18 942 долара

7. Чешка република

Чешката република предоставя малки субсидии за подпомагане на студентите с разходи за колежи, освен покриването на разходите за обучение.

Нивото на публичните разходи за висше образование на студент (в щатски долари): 8 738 долара
Коментари: 0