Доходите на хората са нараснали с 3.5% в началото на 2017 г.

От началото на годината най-много сме изхрачили за храна и за жилище

Доходите на хората са нараснали с 3.5% в началото на 2017 г.
1032 ~ 2 мин. четене

Средният доход на човек от домакинство е достигнал 1 281 лв. през първото тримесечие на 2017 г., а годишното увеличение е 3.5%, показват изчисленията на Националния статистически институт (НСИ). Като дял в общия доход се вижда, че заплатите намаляват с 1.6%, докато тежестта на пенсиите расте с 2.6%.

Въпреки това с най-висок относителен дял при общия доход са средствата от работна заплата (55.5%), следвани от доходите от пенсии (29.1%), от самостоятелна заетост (5.6%) и от социални обезщетения и помощи (3.2%).

Разходи

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 133 лв. и се увеличава с 2.1% спрямо същото тримесечие на 2016 г. От началото на годината най-много сме изхрачили за храна (30.5%), следвани от тези за жилище (20.1%), данъци и социални осигуровки (13.4%) и разходи за транспорт и съобщения (11%).

Спрямо първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.6%, за транспорт и съобщения - с 1%, а се увеличават разходите за жилище с 2%.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. разходите за средно на лице от домакинство по някои видове разходи се променят, както следва:

• Нарастват разходите за:

- храна и безалкохолни напитки - от 345 на 346 лв. (с 0.3%);

- жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) -

от 200 на 228 лв. (с 13.7%);

- здравеопазване - от 62 на 67 лв. (с 6.8%);

- алкохолни напитки и цигари - от 47 на 50 лв. (с 6.4%).

• Намаляват разходите за:

- транспорт и съобщения - от 134 на 125 лв. (с 6.6%);

- разнообразни стоки и услуги - от 50 на 47 лв. (със 7.2%)

Подкрепи Economic.bg