Докладите на ЕК очертават нова икономическа криза в Европа

Преди Световната рецесия през 2008 и 2009 г. също е било наблюдавано забавяне на икономическия ръст

Докладите на ЕК очертават нова икономическа криза в Европа
Автор: Цветан Петров

Европейската комисия е известна с предпазливостта си, когато прогнозира икономическите перспективи на страните членки на ЕС. Институцията обича да използва думи като „умерен”, „приглушен” и „постепенен” в своите оценки. През 2017 г. анализаторите се оживиха, обявявайки дългоочакваното икономическо възстановяване в по-голямата част от ЕС, като тогава се появи дори думата „освежаване”.

Сега вече изглежда, че това възстановяване не само вече е дошло, но и си е отишло. Вчера ЕК публикува своята есенна макроикономическа прогноза, като документът предвижда забавяне на ръста заради напрегнатата ситуация в световната икономика.

Няма нужда да се чете целите доклади от 220 страници, за да се ориентира човек какво се задава за европейската икономика. Заглавието на частта за европейската икономика във всеки от документите казва достатъчно какво е настроението на ЕК, а проследяването на еволюцията на тези заглавия очертава тенденцията как се развива икономиката на ЕС.

Сравнение на заглавните думи на докладите на ЕК преди, по време и след Световната рецесия през 2008 и 2009 г. показва, че преди кризата е било наблюдавано забавяне на икономическия ръст, за каквото предупреди институцията вчера в есенния си доклад за 2018 г. Ето какви са заглавията на докладите на ЕК от пролетта на 2005 г. до сега:

 • Пролетта на 2005 г. – „Ръстът отслабна през втората половина на 2004 г.”
 • Есента на 2005 г. – „Ръстът се забавя през първата половина на 2005 г.”
 • Пролетта на 2006 г. – „В ход е възстановяване”
 • Есента на 2006 г. – „Възстановяването се ускорява и се разширява”
 • Пролетта на 2007 г. – „Солиден ръст въпреки насрещни ветрове”
 • Есента на 2007 г. – „Ръстът намалява, но остава здравословен”
 • Пролетта на 2008 г. – „Устойчив растеж засега въпреки насрещни ветрове”
 • Есента на 2008 г. – „Бързо изстиваща икономика”
 • Пролетта на 2009 г. – „Световната рецесия: Колко е зле, колко ще продължи”
 • Есента на 2009 г. – „Връщане към ново стабилно състояние”
 • Пролетта на 2010 г. – „Постепенно възстановяване”
 • Есента на 2010 г. – „Постепенно и неравномерно възстановяване”
 • Пролетта на 2011 г. – „Европейското възстановяване запазва инерция на фона на нови рискове”
 • Есента на 2011 г. – „Възстановяване в беда”
 • Пролетта на 2012 г. – „Към бавно възстановяване”
 • Есента на 2012 г. – „Плаване през мътни води”
 • Зимата на 2013 г. – „Постепенно справяне с насрещните ветрове”
 • Пролетта на 2013 г. – „Приспособяването продължава”
 • Есента на 2013 г. „Постепенно възстановяване, външни рискове”
 • Зимата на 2014 г. – „Възстановяването пуска корени”
 • Пролетта на 2014 г. – „Възстановяването става по-широко разпространено”
 • Есента на 2014 г. – „Бавно възстановяване с много ниска инфлация”
 • Пролетта на 2015 г. – „Попътни ветрове насърчават възстановяването”
 • Есента на 2015 г. – „Умерено възстановяване на фона на насрещни ветрове”
 • Пролетта на 2016 г. – „Запазваме курса на фона на големи рискове”
 • Есента на 2016 г. – „Умерен ръст в трудни времена”
 • Пролетта на 2017 г. – „Предстоят стабилни нива на ръст”
 • Есента на 2017 г. – „Продължаващ ръст в труден политически контекст”
 • Пролетта на 2018 г. – „Експанзията ще продължи на фона на нови рискове”
 • Есента на 2018 г. – „По-малко динамичен ръст на фона на голяма несигурност”
Коментари: 0