ДППИ въведе интегрирана информационна система за управление

Стойността на проекта е 6,4 млн. лева

ДППИ въведе интегрирана информационна система за управление

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) внедри интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите в дружеството. Проектът се реализира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” на ЕС и е на стойвост 6 418 644,12 лева. Срокът за изпълнение на проекта е до 14.10 2018 г., а изпълнител е „Стемо” ООД. Реализацията му бе представена от генералния директор на ДППИ Ангел Забуртов, Димитър Геров – управител филиал София на „Стемо” и служители на двете компании.

Интегрираната информационна система е базирана на SAP ERP 6.0. Целта на въвеждането й е укрепването на ефикасността и административния капацитет наза модерно и ефективно управлени ена ресурсите на ДППИ, предаде репортер на Economic.bg.

Основните предимства на системата са скоростта при обработка на информацията и отпадането на възможностите за грешки, заяви Геров.

През системата всички транзакции се осчетоводяват автоматично, гарантирана е пълна прозрачност и проследимост на целия бизнес процес на предприятието.  Тя се използва от всички териториални управления и главното управление на ДППИ.

Автоматично става и изчисляването на пристанищните такси, дължими от ввсеки кораб, като системата ползва данни от различни информационни източници като Лойд регистъра в Лондон. Всички корабни документи се обработват електронно още от 2015 г. Автоматичен калкулатор, внедрен в системата, изчислява дължимите такси и след въвеждането им фактурата се издава автоматично. Това спестява време по процеса на обработка, подобрява събираемостта и способства за избягването на грешки.

Към системата е разработено и мобилно приложение, което позволява на ключовите ползватели от ДППИ дистанционен достъп.

Въвеждането на системата няма да доведе до съкращаване на работни места в ДППИ, категорични бяха Ангел Забуртов и Димитър Геров.

Коментари: 0