EK: 40% от българите всеки ден попадат на подвеждаща новина

Българите са сред европейците, които най-малко вярват в новините

EK: 40% от българите всеки ден попадат на подвеждаща новина
Българите са сред европейците, които най-малко вярват на новините, показват данни от проучване на Евробарометър, представени днес от Европейската комисия. Всеки ден 40% от българите попадат на подвеждаща новина (37% в ЕС).

Едва 4% от българите заявяват, че вярват безрезервно на вестниците, а близо 41 на сто казват, че напълно не вярват на този източник на информация (27 на сто в ЕС). 43% от нашенците имат известно доверие при 63 на сто в ЕС.

Данните показват още, че само 2% от българите се доверяват напълно на онлайн новините и 5% от останалите държави в ЕС, 39% от хората в България изобщо не вярват на новините в интернет (33% за ЕС), а известно доверие имат 33 на сто (47% в ЕС).

13% от зрителите вярват изцяло на новините по българските телевизии (12% в ЕС). Известно доверие имат 70 на сто от зрителите, а недоверие изразяват 27 на сто. На новините по радиото се доверява всеки десети българин (15% в ЕС), като по-скоро вярват 59%, а доверие нямат 23%. На новини от видеоплатформи вярват 27 на сто от българите, а недоверие изразяват 42 на сто. 

Само 14% от българите вярват, че могат да различат фалшива новина (15% на сто в ЕС). За 69% от българите и за 44% от останалите европейци фалшивите новини са проблем. Мнозинството от българите са на мнение, че борбата с фалшивите новини следва да се води най-вече от журналистите, редакциите и властите.

Според проучването в България (94 на сто) и в останалата част на ЕС (89%) първостепенният информационен източник са телевизиите. Другите източници на информация за българите са радиото (65 на сто), онлайн мрежите (59 на сто) и печатните издания (51 на сто).
Коментари: 0