ЕК: Търговските споразумения стимулират земеделието

Износът на селскостопански продукти от ЕС достигна рекордни нива през 2016 г.

ЕК: Търговските споразумения стимулират земеделието
652 ~ 2 мин. четене

Търговските споразумения на ЕС са повишили износа на селскостопански изделия и заетостта в областта на производството на храни, както и в други области на икономиката, сочат резултатите от ново независимо проучване, възложено от Европейската комисия. Проучването е обхванало търговските споразумения на ЕС с Мексико, Южна Корея и Швейцария.

Проучването показва, че споразуменията са допринесли за увеличаване на двустранната търговия, като се отбелязва нарастване на износа на ЕС и увеличаване на вноса на изделия от тези 3 държави.

Извод от проучването е, че увеличеният внос оказва слабо въздействие върху вътрешното производство в ЕС. Отражението се изразява предимно в заместване на вноса от други външни на ЕС държави или в увеличение на потреблението в Общността.

Проучването показва, че заради споразумението между ЕС и Мексико износът на селскостопански храни от Европа е нараснал през 2013 г. със 105 млн. евро. Това се отчита 3 години, след като двете страни отстраниха всички пречки пред търговията, както беше заложено в споразумението. Допълнителен внос за 316 млн. евро през същата година е отчетен при суровините.

Въпреки че все още не се прилага изцяло, търговското споразумение между ЕС и Южна Корея е допринесло за допълнителен износ за 439 млн. евро на селскостопански храни от ЕС през 2015 г. Същата година допълнителният внос в стойностно изражение възлиза на 116 млн. евро – предимно преработени храни и напитки.

Търговските споразумения между ЕС и Швейцария за селскостопанските изделия са допринесли общо за повишаването на износа с 532 млн. евро през 2010 г. – 3 години, след като споразуменията започнаха да се прилагат изцяло.

Износът на селскостопански храни от ЕС достигна рекордни стойности през 2016 г.

Трите търговски споразумения допринесоха за отчитането на рекордна година за износ на селскостопански храни от ЕС през 2016 г., като общата стойност на износа достигна 130.7 млрд. евро – с 1.7 млрд. евро повече спрямо 2015 г. Най-много се е увеличил годишният износ за САЩ (1.26 млрд. евро) и Китай (с 1.06 млрд. евро). Вносът в стойностно изражение на селскостопански храни в ЕС е спаднал с 1.5 на сто до 112 млрд. евро.

Делът на селскостопанските храни от общия износ на стоки от ЕС през 2016 г. е бил 7.5 на сто, а делът им от общия внос на стоки – 6.6%. С излишък от 18.8 млрд. евро отрасълът на селскостопанските храни допринася за почти половината от общия излишък на ЕС в търговията със стоки, който през 2016 г. е възлизал на 39.3 млрд. евро.

Подкрепи Economic.bg