ЕК въвежда мониторинг за върховенството на закона за всички държави членки

ЕК предупреди още, че ще продължи да използва в пълна степен своите правомощия за правоприлаган

ЕК въвежда мониторинг за върховенството на закона за всички държави членки
Европейската комисия въвежда мониторинг за това дали се спазва върховенството на закона в целия Европейски съюз, съобщават от институцията.  

„Върховенството на закона бе подложено на нападки от различен характер през последните пет години. Европейската комисия оказа твърда съпротива на тези нападки с инструментите, с които разполага, и ще продължи да го прави в същия дух. Днес решихме да увеличим още инструментариума си, с който да популяризираме, защитаваме и прилагаме върховенството на закона“, заяви първият зам.-председател на Комисията Франс Тимерманс.

Еврокомисията създаде специална комуникационна стратегия относно върховенството на закона. Комисията ще засили сътрудничеството си със Съвета на Европа и други международни организации, както и със съдебните мрежи и националните парламенти. За да предотврати появяването на проблеми, свързани с върховенството на закона, Комисията реши да създаде цикъл за преглед на принципите на правовата държава, включващ годишен доклад за върховенството на закона, който обхваща всички държави членки на ЕС. Тази допълнителна система ще спомогне за ранно откриване на възникващи проблеми в областта на върховенството на закона, където и да се появят.

ЕК предупреди още, че ще продължи да използва в пълна степен своите правомощия за правоприлагане, ако мерките за ранно откриване и предотвратяване не са ефективни. Комисията ще предприеме стратегически подход към производствата за установяване на нарушение, като завежда дела пред Съда на Европейския съюз.
Коментари: 0