Евробюджет 2017: Повече пари за младежка заетост и икономически растеж

ЕС дава над 700 млн. евро за справяне с миграционната криза

Евробюджет 2017: Повече пари за младежка заетост и икономически растеж

500 млн. евро повече за младежка заетост, както и допълнителни средства за ключови инициативи за подпомагане на малките и средни фирми, транспортни и инфраструктурни проекти, изследвания и Еразъм+ за студентска мобилност.

Това предвижда европейският бюджет за 2017 г. Европейският парламент го прие с 438 гласа „за“ срещу 194 гласа „против" и 7 „въздържали се“. Той бе подписан от председателя на ЕП Мартин Шулц, с което се превърна в закон.

Размерът на бюджетните кредити за поети задължения възлиза на 157,86 млрд. евро, както и 134,49 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания.

„Постигнахме целите си. Бюджетът за 2017 г. е силно ориентиран към нашите приоритети, които са засилване на икономическия растеж, създаване на работни места, особено за младите, и справяне с миграционната криза. Допълнителните 500 млн. евро, които добавихме към Инициативата за младежка заетост, са ясен сигнал, че ЕС трябва да действа. Ние също така направихме всичко възможно, за да се справим с първопричините за миграцията“, заяви докладчикът Йенс Гайер.

Работни места и растеж

Европейският парламент гарантира 500 млн. евро повече от предвиденото в проектобюджета за Инициативата за младежка заетост с цел подпомагане на младите при намиране на работа. Други 200 млн. евро са предвидени за стимулиране на ключови инициативи за растеж и работни места като програмата COSME (конкурентоспособност на малки и средни предприятия), Механизма за свързване на Европа (CEF, финансиране на инфраструктурни проекти), програмата Хоризонт 2020 (изследователски проекти) и Еразъм+ (студентска мобилност).

Бежанска и миграционна криза

Евродепутатите успяха да осигурят и пакет на стойност 728 млн. евро, предвиден главно за фондове, свързани с миграцията, включително 28 млн. евро повече за UNRWA (Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (общо 310 млн. евро) и 3 млн. повече за подкрепа на мирните преговори в Кипър (общо 34,8 млн. евро).

Многогодишна финансова рамка

Съветът обеща ревизионен пакет, чрез който да се привлекат още 6 млрд. евро, насочени към най-важните приоритети до 2020 г., както и въвеждането на повече гъвкавост в бюджета.

Коментари: 0