Experian и СУ стартират съвместна магистърска програма

Програмата е с редовна форма на обучение

Experian и СУ стартират съвместна магистърска програма
3857 ~ 1 мин. четене

От тази есен Софийски университет "Св. Климент Охридски“ предлага съвместно с Experian магистратура по Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език. Програмата е с редовна форма на обучение и продължителност 3 семестъра.

Основният фокус е върху съвременните количествени методи, използвани в анализа на икономически данни и процеси. Целта е да се изградят знания и умения в решаването на реални казуси в сферата на държавното управление и аналитичния бизнес. Затова се залага на разгръщане на знанията за моделиране чрез работа върху критичното мислене, управление на проекти, интердисциплинарна комуникация и др. В резултат студентите ще придобият умения за справяне с широк спектър от проблеми.

В рамките на обучението курсистите ще могат да избират измежду специализирани курсове като моделиране на кредитния риск, науката за вземане на решения, теория на игрите и икономическо поведение, разработване на скоркарти за управление на кредитния риск и др.

Кандидатите за магистърската програма трябва да имат бакалавърска степен по икономика или стопанско управление и сертификат за владеене на английски език. Документи се приемат между 1 и 9 септември. За прием в програмата се полага писмен и устен изпит.

Дипломираните магистри са икономисти, специализирани в теоретичното и емпирично моделиране на реални проблеми и данни. Те ще могат да се реализират във финансови институции, в консултантски фирми, специализирани в аналитична дейност, касаеща количествено моделиране и вземане на решения, в агенции за пазарни изследвания, в компании за анализ на социални мрежи и медии, в големи компании със собствени изследователски звена, в държавната администрация, в централни банки и т.н.

Подкрепи Economic.bg