ГЕОСТРОЙ АД - история, опит и качество с отличен екип

Компанията предоставя на клиентите си широк спектър от качествени услуги

ГЕОСТРОЙ АД - история, опит и качество с отличен екип

ГЕОСТРОЙ АД е сред водещите строителни компании в България със сериозен опит и дългогодишна история в изпълнението на разнообразни и мащабни проекти.

Компанията предоставя на клиентите си широк спектър от качествени услуги благодарение на разнородните си компетенции и потенциал.


EКИП

В ГЕОСТРОЙ АД работят приблизително 800 висококвалифицирани и добре обучени специалисти и работници, които могат да реализират качествено и в срок значими и сложни проекти. Непрекъснато се извършват инвестиции в обучения на работници и служители, с цел повишаване на квалификацията, подобряване на работния процес, повишаване качеството на крайния продукт и услуги.

В средата на 2018 година Геострой АД успешно приключи проект “Модернизация на условията и организацията на работа” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Цел на проекта беше повишаване безопасността, условията на работа, мотивацията и ефективността на работниците и служителите в дружеството, популяризирането на нов тип управленски подход и отделяне на специално внимание към заетите лица в предприятието. Постигнатите резултати са свързани с подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на работещите в дружеството, минимизиране на възможните рискове, улесняване изпълнението на процесите и намаляване на трудностите при работа на различните възрастови групи, както и с подобряване на психологическия климат и мотивацията.


Проектиране и строителство на инфраструктурни обекти:

      Метростроителство

      Пътно строителство

      Управление на отпадъци

      Управление на води


Проектиране и строителство на промишлени обекти:

      Индустриални сгради

      Минен инженеринг


Проектиране и строителство на граждански обекти:

      Многофункционални, жилищни и офис сгради

      Търговски и хотелски комплекси

      Храмово строителство

Минна дейност

Геодезични услуги

 


ИНИЦИАТИВИ

В стремежа си да се утвърди като желан, предпочитан и стабилен работодател, който инвестира значителни ресурси под формата на време, ангажираност и финанси в бъдещето на младите специалисти, Геострой АД успешно реализира стажантска програма. Вече няколко години в нея се включват студенти от УАСГ, Американският университет в България и МГУ „Св. Иван Рилски“. Голяма част от студентите, участвали в програмата, са получили предложение за постоянен ангажимент и днес вече се реализират успешно в дружеството.

Менторите, участници в Стажантска програма 2018, споделят: „Тази година селекцията от стажанти е изключително добра. Младежите са будни, работят с много амбиция и желание, задават много въпроси и иска да учат и да се развиват в направленията, които са избрали“.

Стажантите, участници в тазгодишната стажантска програма, от своя страна споделят: „Избрах Геострой заради престижа и доброто име, за да се уча от най-добрите професионалисти в бранша“.  „Впечатлени сме от разнообразието на проектите, по които се работи – метростроителство, пътно строителство, промишлени и граждански обекти, ВЕЦ.

В стремежа си да споделя опит и добри практики Геострой АД участва и в инициативата на Junior Achievement - Мениджър за един ден. В рамките на един работен ден утвърдени мениджъри от фирмата ще запознаят младежите с реалната работна атмосфера в компанията.

Децата и внуците на работещите в дружеството имат възможността да се включат в различни инициативи, както и в специално организирани за тях Детски празник, Коледно парти и Ден на отворените врати.

В изпълнение на стратегията на Геострой за подобряване на процеса на вътрешна комуникация и стимулиране на дух на сътрудничество, в дружеството периодично се провеждат екипни срещи в различни формати. По този начин работещите от различни локации в страната се събират в неформална среда, за да обменят опит и добри практики.

 

ДОБРОВОЛчески КАМПАНИИ И СПОРТ

Геострой АД  се стреми да бъде атрактивен и конкурентен работодател, като за целта стимулира различни спортни инициативи и програми за подобряване на здравословното състояние на работещите в дружеството. Такива са: действащият Клуб за планински туризъм, членовете на който регулярно покоряват красивите български върхове, езера, водопади и пещери; предоставените карти за спорт; създадените футболни отбори на някои от големи обекти в страната и предстоящото вътрешнофирмено първенство за голямата награда на Геострой АД, действащият Клуб за спортен риболов, чиито членове се готвят за Турнир 2018 г. В екипа на Геострой АД работят национални състезатели по бейзбол и борба свободен стил.

 

Корпоративна социална отговорност

Наред със социалната политика на своите служители и работници, Геострой проявява своята корпоративна социална отговорност и към регионите, в които развива своята дейност.

Геострой АД се ангажира с различни инициативи и разнообразни проекти, насочени към благополучието на децата, опазване и възстановяване на околната среда, помощ при бедствия, изграждане на храмове, част от тях са:

  Изграждане на детска площадка в квартал „Лагера“, град София;

  Ремонт на църква „Св. св. Кирил и Методий“ , с. Бисер;

   Ремонт на храм „Рождество Христово“, жк Младост, град София;

   Ремонт на храм „Св. Харалампи“, с. Богданлия;

  Подкрепа при закупуване на облекло на Танцов ансамбъл „Балканска младост“, град Етрополе;

  Дарение за Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ловеч.

Представители на Геострой и членове на семействата им се присъединиха към инициативата „Да изчистим България заедно“. Обезпечени с необходимата екипировка и инструменти, на 15 септември тази година, благодарение на тях по-чисти станаха: районът на Метродепо „Земляне“, град София; градска градина и спортна площадка „Пещерата“, град Златица; улицата пред Основно училище „Христо Ботев“ и училищен двор, село Гара Лакатник, поречието на река Искър в района на село Лакатник.

Коментари: 0