Германия е намалила дълга си с 40 млрд. евро за година

В края на март 2018 г. федералният публичен консолидиран дълг се оценява на 1.949 трлн. евро

Германия е намалила дълга си с 40 млрд. евро за година

Снимка: Pixabay

В края на първото тримесечие на 2018 г. публичният консолидиран дълг на Германия (на федералното правителство, на общините, провинциите, фондовете за социално осигуряване и всички останали бюджети) е намалял до 1.949 трлн. евро. Това са последните данни на Федералната статистическа служба (Destatis), която отчита, че за една година дългът на държавата е намалял с 40.1 млрд. евро, или 2%.

В сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2017 г. дългът е с 0.9%, или 18 млрд. евро по-малко.

Данните на Destatis показват, че намалението е на всички нива. Федералната задлъжнялост е паднала с 12.4 млрд. евро за три месеца до 1.23 трилиона евро към март. Дълговете на федералните провинции са се стопили с 24.1 млрд. евро до 578.4 милиарда евро. Непогасените ангажименти на германските градове и общини също са намалели с 2.5% до 137.5 млрд. евро.

Възстановяването на икономическия растеж, рекордно високата заетост и голямото търсене на германски стоки в чужбина доведоха за увеличаването на данъчните постъпления. През май постъпленията от налози в германския бюджет са скочили с 6,8% в сравнение с предходния месец. На този фон министерството на финансите на страната планира да съкрати емисията и изкупуването на държавни облигации с 6 милиарда евро, пише „Ханделсблат“. През 2018 г. Берлин планира да емитира на дълговия пазар книжа на обща сума от 181 до 185 милиарда евро.
Коментари: 0