Градовете трябва да се готвят за ерата на автономните автомобили

Доклад на Siemens насърчава градските власти да се подготвят за предстоящите промени в инфраструктурата възможно най-рано

Градовете трябва да се готвят за ерата на автономните автомобили
740 ~ 3 мин. четене
Свързаните и автономни превозни средства (Connected and autonomous vehicles - CAV) имат потенциала да предизвикат  съществени промени в градовете по целия свят, твърди доклад на Siemens. Документът „Градове зад волана“ (“Cities in the Driving Seat”) акцентира върху необходимостта  градовете да планират рано и да се справят с проблема в контекста на мащабните промени, случващи се в транспорта. 

Представеното на Световния форум на градовете 2018 в Сингапур проучване разкрива взаимовръзките между градското развитие, градския транспорт, енергоснабдяването и  замърсяването на фона на нарастващия дял на независими автономни превозни средства. Липсата на средносрочно планиране и отложени инвестиции в инфраструктурата могат да предизвикат негативни социални, икономически и екологични ефекти, твърдят авторите от Глобалния център за компетенции за градовете в Siemens.

„Автономните превозни средства трябва да бъдат част от една мащабна трансформация на градските зони. Градовете трябва да гарантират, че поставят в центъра хората, а не автомобилите, или рискуваме да повторим грешки от миналото. Бъдещето на градовете може да бъде много различно с използването на автономните свързани превозни средства, като те могат да помогнат в оформянето на бъдещите тенденции по отношение на промените в климата, чистотата на въздуха, общественото здраве и други“, коментира Пит Доу, директор „Градско развитие и околна среда“ в Глобалния център за компетенции за градовете. 

Докладът „Градове зад волана – автономни свързани превозни средства като част от развитието на градовете“ предлага информация за възможностите и рисковете, с които градовете биха се сблъскали при използването на CAV. Проучването включва мнения на експерти, работещи по теми като климат, здраве, достъпност,  дизайн и архитектура. В допълнение докладът обяснява  най-важните ползи, както и потенциалните рискове от автономните превозни средства. Документът разглежда  и различни сценарии за използването им, които показват как последствията могат да варират в зависимост от начина, по който те са интегрирани. 

Потенциалът на CAV за значителни промени е огромен. Ползите от свързаните автономни превозни средства включват: 

• Осигуряване на първия и на последен етап от пътуването (first and last mile), което ще утвърди ролята на обществения транспорт;
• Намаляване на шума, замърсяването на въздуха и емисиите на парникови газове;
• Намаляване на смъртните случаи и ранените по пътищата - броят на загиналите в катастрофи в глобален мащаб е 1,25 милиона годишно, като 90% от случаите са резултат от човешка грешка; 
• По-голям достъп до транспорт за различни социални групи – младежи, възрастни, хора с увреждания, маргинализирани социални групи;
• Превръщането на терени, използвани за паркинги или пътища, в зелени пространства, жилища, училища, велоалеи и др;
• Повишена ефективност и сигурност чрез автоматизацията и свързаността на превозните средства с градската инфраструктура

Същевременно интегрирането на CAV без ясни политики и регулации  може да доведе до негативни последици като: 

Продължаване на негативния ефект върху природата, ако не е регламентирано, че CAV трябва да са ниско-  или нулево- въглеродни; 
Броят на притежаваните лични автомобили да не намалее, ако хората предпочитат собствено автономно превозно средство вместо споделена транспортна система;
Неизползваните CAV може да предизвикат задръствания и да изискват ненужни  паркоместа;
Увеличаване на изминатите километри с автомобил, ако  хората предпочитат да използват CAV, вместо да ходят пеша, ползват колело или обществен транспорт. 

С цел максимално използване на преимуществата на автоматизацията и въвеждането на CAV, докладът на Siemens препоръчва да се вземе под внимание едновременно трансформацията в четири сфери: автоматизацията, електрификацията, дигиталната свързаност и споделената мобилност. Изолираното въвеждане на промени в транспорта може да доведе до неблагоприятни последици или да намали потенциалните ползи. Проучването на Siemens дефинира 3 възможни сценария, за да покаже как последствията могат да варират в зависимост от визията и политиките, които един град прилага.

Сценарий „Силен град”- споделената мобилност се превръща в норма, броят на лично притежаваните автомобили намалява, терените на паркингите се използват за училища, болници, нови жилища, а повечето превозни средства са електрически и задвижвани от чиста енергия. 

Сценарий „Без промяна”- бъдещето на мобилността не се ръководи от съгласувана визия или ефективни политики.  Предполагаемата революция в автоматизацията и електрификацията на превозните средства не се развива с достатъчно бързи темпове и използването на частни превозни средства остава водещо. Освободени са малка част от градските земи, минимална част от CAV са електрически. 

Сценарий „CAV като лукс” - CAV са изключителна рядкост, притежаванего на частни автомобили е стандарт, споделеното пътуване е нишова концепция, а използването на обществения транспорт намалява бързо с времето. Превозните средства се използват за индивидуални пътувания и работят с двигатели с вътрешно горене, които предизвикват отделянето на CO2  повече от всякога.
Подкрепи Economic.bg