Кабинетът прие новия план за създаване на гигабитово интернет общество

Целта е създаването на гигабитово интернет общество, докато междувременно 5G продължава да се бави

Кабинетът прие новия план за създаване на гигабитово интернет общество

Снимка: Unsplash

Правителството прие актуализиран план за цифрова свързаност на днешното си редовно заседание. Стъпката идва в контекста на общностната политика на Европейския съюз за подобряване на широколентовия достъп и постигането на европейско общество на гигабитов интернет.

Широколентовият достъп до интернет е припознат от Европейската комисия като основен елемент на цифровата трансформация и инструмент за подобряване на социално-икономическото благосъстояние на обществото. Затова идеята е да се подобри интернет свързаността на континента, като се изградят мрежи с голям капацитет, в това число и такива от пето поколение. Акцент се поставя на селските и отдалечени райони. 

Документът „Свързана България“ очертава стъпките за осигуряване на тази цифрова инфраструктура. Мерките предвиждат подобряване на достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените региони и развитие на високоскоростния мобилен интернет в страната. 

5G мрежите са ключов елемент от плана. Такива вече стартираха в редица държави, но въпреки изискването във всяка страна членка да има работеща мрежа от следващо поколение до края на 2020 г., България изостава и по нищо не личи, че ще успее в оставащите месеци от годината. 

Ключови бариери пред пристъпването към изграждането на 5G мрежи бяха вдигнати през последната година – като намаляването на лицензионните такси за отдаване на честотен спектър за телекомите и опростяване на бюрократичните изисквания по Закона за устройство на територията, например. Все още обаче няма обявени търгове за раздаване на честоти. 

Иначе впечатление прави, че у нас расте броят на абонатите, ползващи интернет достъп със скорости включително и над 30 Mbps. Към края на 2019 г. над половината (54.2%) от потребителите на фиксиран широколентов достъп ползват високоскоростен достъп със скорост на даунлоуд от международното пространство от 30 Mbps до 99.99 Mbps. Най-голям ръст се наблюдава при дела на потребителите на свръхвисокоскоростен (над 100 Mbps) достъп, сочат данните на Комисията за регулиране на съобщенията. 

На ниво ЕС 

Актуалните към момента цели са: 

  • Целият ЕС да бъде покрит с широколентов достъп със скорост над 30 Mbps до 2020 г.; 
  • 50% от домакинствата на ЕС да имат абонамент за широколентов достъп над 100 Mbps до 2020 г.; 
  • Да се удвоят публичните инвестиции за научни изследвания и иновации в ИКТ (ICT R&D) на 11 млрд. EUR до 2020 г.; 
  • Да се намали с 20% енергията, използвана за осветление до 2020 г.
Коментари: 0