Как се третира лихвата, като част от договора за доставка, съгласно ЗДДС?

Експертите на „Брейн Сторм Консулт“ отговарят:

Как се третира лихвата, като част от договора за доставка, съгласно ЗДДС?
2390 ~ 1 мин. четене
Автор: Лиляна Деспотова
В търговския оборот е напълно обосновано страните по сделката да уговарят дължимост на лихва при отсрочване на плащанията по доставката. Финансово-счетоводна къща "Брейн Сторм Консулт" предлага данъчни консултации и съдействие относно различни казуси, в случая  данъчните последици за доставчика и получателя на стоките от гледна точка на ЗДДС.

ЗДДС ни казва, че данъчната основа по доставката е възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика по сделката, като изключва от нея плащанията на лихви с обезщетителен характер. И така се откроява следния въпрос: как при една търговска сделка за доставка на стоки да разграничим лихвите, които са част от данъчната основа от тези с обезщетителен характер?

Пример за лихви, които се включват в данъчната основа, са онези, които са договорени между страните по сделката при отложено плащане - доставчикът предоставя стока по предварително договорена цена, като плащането е дължимо след определен договорен период от време. В този случай към основната доставка- тази на стоката, доставчикът добавя и своеобразно финансиране на своя клиент чрез предоставената възможност за плащане на един по- късен етап, за което клиентът дължи договорена лихва. Тази лихва следва да се разграничи от лихвата за забавено плащане, което предполага едностранно действие от страна на клиента, нарушил договорените условия по сделката.

"Брейн Сторм Консулт" от 20 години е сред водещите български компании в областта на счетоводните услуги, бизнес консултациите и разработването на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL. Фирмата обслужва комплексно представители на малкия, средния и големия бизнес.

*Авторът на статията е регистриран одитор

Подкрепи Economic.bg