Какъв ресор всъщност получи България в новата Комисия

България ще отговаря за науката, образованието, културата и спорта в следващите пет години

Какъв ресор всъщност получи България в новата Комисия

Снимка: ЕК

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Българският еврокомисар Мария Габриел получи ресор „Иновации и младеж“ в новата Европейска комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен. Така структурирано „евроминистерството“ надали говори нещо на някого, тъй като досега не е съществувало в този си вид.

Всъщност, четейки писмото на Фон дер Лайен до Габриел, с което я уведомява за новия ѝ ресор и какви ще са задълженията ѝ в следващите пет години, става ясно, че България в крайна сметка наистина получи „Образование и култура“, каквато информация излезе миналата седмица в българките медии и която беше опровергана категорично от премиера Бойко Борисов и не толкова категорично от евродепутата от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев. В допълнение страната ни взима и наука и спорт.

Министър-председателят вчера заяви, че България ще получи ресора, който иска, и той ще бъде престижен, а финансирането ще бъде три пъти по-голямо от предишния ресор „Цифровизация и цифрово общество“.

В новия ресор на Габриел влиза програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа „Еразъм+“, която е с общ бюджет от 30 млрд. евро за петте години.

В писмото на Фон дер Лайен до Габриел се посочва, че културата и спортът „ще бъдат важни инструменти за подобряване на нашето психическо и физическо благосъстояние и за създаване на работни места и растеж“.

Задачата на българския еврокомисар в следващите пет години ще е „да използвате този потенциал и да гарантирате, че образованието, научните изследвания и иновациите ни помагат да постигнем нашите амбиции и по-широки цели“.

Сред другите задачи пред Габриел са да осигури бързо споразумение и пълно прилагане на бъдещата програма „Хоризонт Европа“, като работи с държавите членки, изследователската общност, гражданското общество и други членове на Комисията.

Като част от това трябва да осигури достатъчно инвестиционни потоци за изследвания и пробивни иновации, по-специално чрез Европейския съвет за иновации. „За да останем конкурентоспособни в световен мащаб, трябва да подкрепяме по-добре нашите иноватори, за да представят техните идеи на пазара“, пише Фон дер Лайен.

„Искам да работите с държавите членки за изграждането на истинско европейско изследователско пространство, в което да обединим всички национални и европейски усилия“, казва още председателят на ЕК и добавя, че иска Габриел да гарантира, че научните изследвания, политиката и икономическите приоритети ще вървят ръка за ръка. „Това ще включва работа с комисари в целия спектър от политики на ЕС, допринасяне за новата индустриална стратегия и извличане на максимални ползи от новите тематични мисии в рамките на бъдещата програма „Хоризонт Европа“, казва Фон дер Лайен.

Една от целите на Мария Габриел е да утрои бюджета на програмата „Еразъм+“ като част от следващия бюджет. Бързо споразумение е от съществено значение, за да се гарантира, че всички бенефициенти могат да се възползват максимално от възможностите, предоставени от програмата.

Искам да ръководите работата по създаването на Европейска образователно пространство до 2025 г., като работите в тясно сътрудничество с регионалните и националните власти. Това трябва да се съсредоточи върху премахването на бариерите пред обучението, подобряване на достъпа до качествено образование и улесняване на преминаването на учащите между страните.

Искам да насърчавате високи постижения и работата в мрежа сред европейските университети. Трябва да се съсредоточите върху пълното изпълнение на инициативата на Европейските университети, като научите уроците от текущата пилотна фаза. Това ще даде възможност на студентите да получат образователна степен чрез комбиниране на обучение в няколко европейски държави и да допринесат за международното положение и конкурентоспособността на нашите университети.

Искам да се съсредоточите върху цифровата грамотност и образованието, за да преодолеете пропастта в цифровите умения. Трябва да се насочите към актуализирането на плана за действие в областта на цифровото образование и да погледнете как можем да увеличим приемането на масови отворени онлайн курсове. Трябва също така да разгледате как да помогнете за повишаване на осведомеността от ранна възраст за дезинформация и други онлайн заплахи.

Трябва да увеличите максимално потенциала на нашите програми за обмен и насърчаване на международното сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите.

Култура, младеж и спорт

Независимо дали става въпрос за история, архитектура, литература, музика, филми, изкуство или спор, културата се отнася до свободата на изразяване, идентичността и многообразието. Тя създава възможности, особено за младите хора, и е двигател за нашата икономика. Все по-важно е да популяризираме и съхраним нашето културно наследство във време, когато нещата се движат по-бързо и изглеждат по-краткотрайни от всякога.

Трябва да осигурите пълното изпълнение на Новата европейска програма за култура. Трябва да разработите начини да засилите ангажимента на Европа за запазване и защита на нашето културно наследство, по-специално чрез използване на максимума от цифровите технологии.

Трябва да насърчавате креативните индустрии като катализатор за иновации, работни места и растеж и да увеличите максимално потенциала на амбициозната програма „Творческа Европа“.

Искам да популяризирате спорта като инструмент за включване и благополучие. Като част от това, трябва да разширите #BeInclusive EU Sport Awards и да разширите успешната Европейска седмица на спорта, за да помогнете на повече хора да бъдат по-активни.

Трябва да се стремите да насърчавате културното сътрудничество като част от партньорствата на Съюза със страни по света, завършва писмото на Урсула фон дер Лайен до Мария Габриел.
Коментари: 0