40 млн. лв. нови кредити от Банката за развитие

Срокът за гаранции по ПРСР удължен до края на ноември

40 млн. лв. нови кредити от Банката за развитие

Българската банка за развитие (ББР) е отпуснала 40 млн. лв. нови кредити през първите 9 месеца на годината. За времето от юли до септември заемите са се увеличили с 21 млн. лв. Така портфейлът на банката от директно предоставени кредити вече е над 781,5 млн. лв. Одобрените, но неусвоени заеми към края на септември са 69,3 млн. лв., става ясно от консолидирания отчет на ББР за деветмесечието.

От държавната банка отчитат и сериозен интерес за финансиране по линия на програмата за саниране на жилища. Постъпилите искания за отпускане на средства са 1617 към края на септември. Сключените договори за финансиране са 1500 на стойност над 6,1 млн. лв. Към края на септември обаче от тях са усвоени едва 2,4 млн. лв.

Качеството на кредитния портфейл на банката се подобрява. Лошите кредити към края на септември са 10,9% от всички, а за предходното тримесечие делът им е бил 12,5 на сто. Разходите на ББР за обезценка на проблемни кредити също спадат. Те са 3,8 млн. лв. в края на септември т.г. спрямо 10,6 млн. лв. през същия период на 2014 г.

Депозитите на клиенти в ББР, различни от тези на други банки, са 542 млн. лв. „Около 71% от тях са формирани от привлечени средства от корпоративен клиент на ББР“, пише в отчета. Финансовите резултати на групата на ББР също се подобряват. Към края на септември тя има нетна печалба от 26,8 млн. лв. при близо 26 млн. лв. за същия период на м.г.

Срокът за гаранции по ПРСР удължен до края на ноември

Националният гаранционен фонд, който е част от групата на ББР, е издал гаранции по линия на споразумения с банки партньори за изпълнение на гаранционна схема по Програмата за развитие на селските райони в размер на 178 млн. лв. Така са били обезпечени заеми за 228 млн. лв. В края на първото деветмесечие на земеделското министерство са били възстановени 79 млн. евро във връзка с освободен по схемата капитал. Това е станало с одобрената от ЕК нотификация за изменение на селската програма. Срокът за включване на кредити в гарантирания портфейл пък се удължава до края на ноември.

Коментари: 0