Мобилно приложение ще помага на ученици и студенти с увреден слух

Иновативната услуга трансформира говор към текст в реално време

Мобилно приложение ще помага на ученици и студенти с увреден слух

Снимка: Samsung

Samsung Electronics България и фондация „Заслушай се“ представиха услугата за трансформиране на говор към текст, която е напълно автоматична и в готовност да отговори на голямото търсене от страна на хората с увреден слух в България.

„Говор към текст powered by Samsung” представлява мобилно приложение, което в реално време превръща речта в писмен текст. При старта на пилотната фаза в края на 2016 г. услугата се осъществяваше с помощта на стенографи, които дистанционно участваха в процеса. След почти година, тя е автоматизирана и работи напълно самостоятелно.

Към момента мобилното приложение за трансформиране на говор към текст е предназначено да подпомогне образованието на деца и младежи с увреден слух, осигурявайки им по-високо качество на обучение. Така глухите ученици и студенти ще имат възможност да прочетат всичко, което преподавателят говори, дори това, което казва, докато пише на дъската. В момента 7000 деца с различна степен на загуба на слух посещават масови училища и изпитват сериозни затруднения в час, като са принудени да четат по устните, за да успеят да разберат това, което казва учителят. Подобна е ситуацията и с близо 300 студенти с увреден слух, които пропускат по-голямата част от информацията, предадена по време на лекциите.

Иновативната услуга за трансформиране на говор към текст се реализира благодарение на инициативата Tech Institute на Samsung, която осигурява професионално обучение под формата на практически курсове за студенти, чрез които младежите подобряват дигиталните си умения, придобиват квалификация в отделна технологична област и се подготвят за бъдещата си реализация на пазара на труда.

Услугата е част и от мисията на фондация „Заслушай се” за осигуряване на равен достъп на 120 000 хора с увреден слух в България, в която активно се включва Samsung като социално отговорна компания. Дългосрочната цел е услугата да се използва не само в помощ на образованието, а и по време на публични събития, помагайки на хората с увреден слух да участват пълноценно в социалния живот.

Коментари: 0