МВФ очаква българската икономика да расте с 3%

Мисията на фонда в България е дала висока оценка на прегледа на активите в банковата система

МВФ очаква българската икономика да расте с 3%
Международният валутен фонд (МВФ) ревизира нагоре прогнозата си за растежа на българската икономика. По време на редовната си мисия в България представителите на фонда са казали, че реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2016 г. ще бъде 3%, докато предишната прогноза бе за 2.3%. По време на срещата, в която участваха министърът на финансите Владислав Горанов и управителят на Българската народна банка Димитър Радев, са били обсъдени заключенията на експертите на МВФ за развитието на българската икономика, както и основните макроикономически прогнози и политики за осигуряване на растеж на страната.

Според правителствената информация ръководителят на мисията на МВФ Реза Бaкир е дал висока оценка за проведения преглед на активите в банковата система и стрес тестовете на търговските банки. Той е определил процедурата като „безпрецедентна“, а резултатите от нея – доказателство, че финансовата система е стабилна и сигурна.

Според Реза Бекир основните рискове пред развитието на българската икономика са влошаващата се демографска картина и големите икономически и социални дисбаланси между отделните региони в страната. По време на срещата са дискутирани мерки за подобряване на управлението на държавните предприятия, както и мерки за стимулиране на частното потребление, като основен двигател на растежа на икономиката.
Коментари: 0