Нараства производството на електроенергия през ноември

Добивът на природен газ намалява с 80%

Нараства производството на електроенергия през ноември
Автор: Божидара Иванова
Производството на електроенергия през ноември 2014 г. нараства с 9,8% до 4397 ГВтч спрямо същия период на миналата година, сочат данни на НСИ. 

Националната статистика отчита намаление в производството на твърди горива - с 2,7% до 3137 хил.т, безоловен бензин - с 12,6% до 146 хил.т, дизелово гориво - с 12,8% до 184 хил.т, природен газ - с 50% до 5 млн. куб.м. Производството на пропан-бутан остава без изменение.

През ноември 2014 г. спрямо ноември 2013 г. се увеличава производството на пропан-бутан - с 42,9%, безоловен бензин - със 7,4%, дизелово гориво - с 14,3%, електроенергия - с 6,3%. Спад се отчита при производството на твърди горива - с 5,7% и природен газ - с 80,0%.

Доставките не енергийни продукти през ноември 2014 г. спрямо октомври 2014 г. се увеличават при природния газ - с 37% до 289 млн. куб.м. и при електроенергията - с 11,3% до 3003 ГВтч.

Намаляват доставките на твърди горива - с 3,0% до 3280 хил.т, пропан-бутан - с 8,3% до 33 хил.т., безоловен бензин - с 43,9% до 23 хил.т. и дизелово гориво - с 21,9% до 121 хил.т.

На годишна база се увеличават доставките на природен газ - с 11,6% и електроенергия - с 4,7%, и намаляват доставките на твърди горива - с 5,9%, пропан-бутан - с 2,9%, безоловен бензин - със 17,9% и дизелово гориво - с 28,4%.
Коментари: 0