Националният иновационен фонд класира проектите по осма конкурсна сесия

Хонорарите на външните експерти, които взеха участие по оценка на иновационните проекти, са изплатени

Националният иновационен фонд класира проектите по осма конкурсна сесия

Управителният съвет на Националния иновационен фонд (НИФ) взе решение за класиране на проектните предложения подадени по 8-ма конкурсна сесия. На свое заседание той утвърди протокола на Секретариата на НИФ, с който се класират проектните предложения.

След одобрението на Управителния съвет, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия издаде решение за класиране на проектните предложения.

Поканени за сключване на договори ще бъдат всички кандидати, класирани и подредени по низходящ ред, според възможностите на бюджета на НИФ.

Хонорарите на външните експерти, които взеха участие по оценка на иновационните проекти, са изплатени.

Коментари: 0