Ниски данъци, ефективно харчене и реформи – пътят за по-бързо излизане от кризата

Вместо това правителството предлага хаотично увеличение на социални плащания и обещания за още строителство на инфраструктура

Ниски данъци, ефективно харчене и реформи – пътят за по-бързо излизане от кризата

Снимка: Pixabay

1272 ~ 3 мин. четене

Европейската икономика ще достигне предкризисното ниво едва през 2022 г. За България това означава три загубени години за икономическото сближаване и догонването на производителността и доходите в най-развитите европейски страни. Това посочват икономистите от Института за пазарна икономика (ИПИ), които за 18-а година представиха свой алтернативен бюджет.

В доклада се посочва, че все пак е възможно страната ни да излезе по-бързо от кризата и да увеличи потенциала си дългосрочен растеж, но са нужни действия от страна на правителството, които към този момент липсват. В Алтернативния бюджет на ИПИ се посочва, че за по-бързо възстановяване и по-висок икономически ръст в следващите години трябват по-ниски данъци за предприемачи и заети, съкращаване на ненужни и неефективни разходи и структурни реформи.

Вместо това правителството предлага в Бюджет 2021 още от същото, каквото правеше през месеците в пандемията досега, а именно - подкрепа за заетостта с мярката „60/40“ и пренасочване на част от еврофондовете към разходи, свързани с кризата и субсидии за пострадали фирми. Освен това управляващите почти ежеседмично и хаотично раздават пари за социални плащания и инфраструктурно строителство, което е и причината за очаквания рекорден дефицит от 5 млрд. лв., или 4.4% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).

„През 2021 г. правителството предлага още от същото – по-високи заплати, пенсии и детски надбавки за всички без търсене на ефект. В резултат на това разходите ще надхвърлят 52.5 млрд. лева, или 42.2% от БВП. Дефицитът ще доближи 5 милиарда, или 3.9% от БВП“, се казва в доклада на ИПИ към Алтернативния бюджет.

Те припомнят, че в среда на огромна несигурност Европейската комисия прогнозира спад на БВП в ЕС от 7.4% и ръст от 4.1% през 2021 г. За България свиването през тази година се очаква да е с 5.1%, а ръстът догодина – скромните 2.6%

Основни акценти от Алтернативния бюджет на ИПИ

Ако през 2020 г. бюджетните приоритети бяха насочени към подкрепа за преодоляване на непосредствените щети от пандемията и срива в стопанския живот, то политиката през 2021 г. трябва да бъде ориентирана към възстановяване и висок икономически растеж.

С предложението за Алтернативен бюджет 2021 г. ИПИ цели създаване по-добра среда за стартиране и разширяване на бизнес, за повече инвестиции, за разкриване на по-високо платени работни места, за развитие на човешкия капитал и повишаване на производителността. Това изисква по-ниски данъци, по-ниски и по-ефективни публични разходи и реформи за по-малко и по-качествени регулации.

Основните акценти включват

По-ниски данъци: Предлагаме ускорена данъчна амортизация за инвестициите в машини и оборудване и намаляване с 5 процентни пункта на осигурителната тежест за наетите в частния сектор. Заедно с това, предлагаме преминаване от мерки за субсидии и компенсиране на загуби към преотстъпване на данъци и осигуровки и насърчаване на заетостта и преквалификацията на работещите в нови или успешни и растящи предприятия;

Съкращаване на разходи и данъчни привилегии за избрани сектори: Предвиждаме по-ефективно насочени социални разходи, вместо предизборно мотивирани увеличения – например семейни помощи за деца с доходен критерий и насочени към нуждаещите се домакинства. Едновременно с това, премахване на субсидии и специални данъчни преференции, изкривяващи конкуренцията. Нужно е и повишаване на данъчната събираемост чрез затваряне на „вратички“ за неспазване на правилата;

По-ефективен публичен сектор: Предлагаме повишаване на възнагражденията в бюджетната сфера при две условия: явен дисбаланс и недостиг на кадри (както например при медицинските сестри) и провеждане на структурни реформи (например чрез премахване на регулации, реорганизация на дейността), водещи до оптимизация на персонала. Ускоряване на реформите чрез смели стъпки, включително например при използването на електронни услуги, което ще позволи съкращаване на разходите за текуща издръжка и заплати в администрацията;

По-бързи структурни реформи: От 2021 г. сме в уникалната ситуация Европейският съюз буквално да дава „пари срещу реформи“. Предлагаме с подготвяния национален план за възстановяване да се заложат амбициозни и бързи реформи още за 2021 г. Това ще отвори достъпа до средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, които да подкрепят промените и реформите, а част от средствата могат още догодина да финансират мерки за преодоляване на кризата и подкрепа на бизнеса.

Алтернативният бюджет на ИПИ

Оставя 3 млрд. лева повече за инвестиции и създаване на продуктивни работни места в успешно адаптиращите се към новите условия предприятия.

Съкращава неефективни разходи за над 2 млрд. лева, а с бързи реформи и по-добро насочване на европейски средства дава допълнителни близо 2 млрд. лева за финансиране на бюджетните разходи.

Дефицитът в проекта на ИПИ е с 1 млрд. лева по-нисък от заложения в законопроекта на правителството. Заедно с това, реформите и промяната в приоритетите позволяват устойчиво свиване на дефицитите през 2022-2023 г. и намаляване на нуждата от допълнителен държавен дълг.

Разходна бележка за 2021 г.

Държавният бюджет за следващата година ще струва средно по 7 557 лв. на българските данъкоплатци. Общо 52,5 млрд. лв. ще похарчи държавата през 2021 г. Разходната бележка показва разбивка на тази сума по функции, като разпределя средствата поравно върху всички български граждани.

Подкрепи Economic.bg