Нови антикризисни пари се пренасочват към големия бизнес през ББР

Променят се лимитите и сроковете на програмата за подкрепа на малки и средни предприятия

Нови антикризисни пари се пренасочват към големия бизнес през ББР

Снимка: Красимир Свраков

Няколко положителни промени за бизнеса са приети днес от Министерски съвет по програмата на Българска банка за развитие (ББР), която е в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19.

След като схемата до момента се оказва почти неефективна за компаниите и по нея са изразходени малко над 90 млн. лв. от общо предвидени 500 млн. лв., за да се отговори на нуждата на бизнеса се налагат промени в критериите за допустимост по програмата по отношение статуса на предприятията, както и срока на действието ѝ.

И за големия бизнес

В обхвата на програмата, освен МСП, ще попадат и големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Като мотив за решението правителството изтъква, че това ще бъде още една, макар и косвена мярка в защита на заетостта, включително чрез подкрепа за бизнеса, осигуряващ поминък в малките населени места и по-бедните географски региони.

В хода на изпълнение на програмата е отчетено, че нуждата от ликвидни средства заявяват и по-големи предприятия, които до момента са изключени от обхвата на антикризисната мярка. Това е констатирано и от направеното проучване сред търговските банки - партньори по програмата, които са отправили предложение за включване в обхвата на финансирането и на предприятия над категориите за МСП.

За да се запази приоритетния „МСП облик“ на програмата, всяка банка ще трябва да изпълнява минимална квота за финансиране на малки и средни предприятия, която да е не по-малка от 60% от формираните по програмата портфейли от кредити.

Увеличава се абсолютният, максимален размер на кредита към едно лице и свързани лица от 300 000 лева на 1 000 000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Увеличението кореспондира с нарастващите нужди на търговските предприятия от ликвидни средства, пише в правителственото решение.

Какво ново

Предлага се увеличаване на Лимита на гаранционни плащания да стане до 50%. По този начин ББР вече се ангажира да прави ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер на до 50% от Гарантираните портфейли от кредити по Програмата. Като резултат от промяна на Лимита на гаранционни плащания, очакваният портфейл кредити се променя и е в размер на над 1.2 млрд. лв. Променя се и очакваният портфейл гаранции, който става 1 млрд. лв.

Удължава се срокът за кандидатстване по програмата, който сега беше краят на 2020 г., до 23.06.2021 г. По-дълъг става и срокът за включване на кредити в Гарантирания портфейл - до 30.06.2021 г. От Министерски съвет обясняват, че промяната се налага заради продължаващата и дори влошаваща се като условия за работа и живот икономическа и социална среда в общността, поради което ЕК увеличи срока за подпомагане по приложимата към Програмата Временна рамка на държавни помощи.

Предвид разширения обхват на Програмата, съответно се предлага и промяна в наименованието ѝ, както следва - „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“.

Коментари: 0