Обезценяването на лирата оскъпи българския износ за Турция

Спадът на експорта към южната ни съседка се отразява на цялостния износ на България

Обезценяването на лирата оскъпи българския износ за Турция

Снимка: Pixabay

За спада на износа допринесе слабата турска лира, която оскъпи българския износ, както и по-слабият растеж на други основни търговски партньори. Това коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев в редовния си месечен икономически обзор с фокус върху брутния вътрешен продукт (БВП). През третото тримесечие на 2018 г. реалният ръст на БВП достигна 2.7% на годишна база – отново по-ниско от очакваното.

От данните за компонентите на БВП се вижда, че потреблението се е увеличило със 7.5%, а инвестициите с 3%. Износът спадна с 3.2% в реално изражение, а вносът се увеличи с 3.8%, което бе под нивата на прираст от предходните две тримесечия на годината.

„Ръстът на потреблението бе стимулиран от ниските лихви по депозитите и потребителските кредити, както и от ръста на заплатите, докато за ръста на инвестициите повлияха ниските лихви по корпоративните кредити.“, коментира Калчев.

От страна на предлагането, през третото тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП очаквано имаха услугите (2.2 пр.п.), следвани от селското стопанство (0.6 пр.п.) и индустрията (0.5 пр.п.). „Картината на приносите на отделните групи услуги отразява случилото се в този сектор през третото тримесечие – преди всичко засилени покупки на недвижими имоти и автомобили, стимулирани от ниските лихви и растящите трудови възнаграждения в страната“, допълва Калчев.
Коментари: 0