\"Онтотекст\" анализира медийното съдържание в реално време

Платформата съчетава за първи път анализ на обекти от видео и текст

\
3896 ~ 3 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
Георги Георгиев е ръководител на отдел Текстов анализ, Иновации и консултации. Той е мениджър на проекта “ЕВАЛА” от страна на Онтотекст. Economic.bg разговаря с него за новата платформа, нейната цел, предназначение и обхват.Г-н Георгиев, разкажете ни повече за новата платформа "ЕВАЛА". Каква е нейната цел?


Проектът EVALA (ЕВАЛА) ще бъде финансиран по програма ЕВРИКА/Eurostars-2 и в неговите рамки ще разработим автоматизирана платформа за когнитивна и семантична оценка на връзки и анализ на медийно съдържание. Целта е, използвайки експертизата на "Онтотекст“ и партньорите ни от “Semantic Interactive” и “Videntifier”, съответно в областта на семантичните технологии, извличане на знания и агрегиране на съдържание, съчетано с разпознаване на обекти в изображения и видео, да бъде създадено едно решение, което да помогне на медийни анализатори, ПР практици и рекламисти. Платформата би могла да се използва и от широк кръг бизнес организации, за да достъпват качествени анализи на съдържанието в българските и международни медии в реално време.

Какво представлява този анализ на медийното съдържание и как ще се осъществява той?

Анализът ще позволи оценяване влиянието на различни лидери на мнение чрез визуално представяне на взаимовръзките между обектите. Тези обекти, тяхното влияние и причинно – следствените връзки между тях ще се оценяват напълно автоматизирано. Това ще става чрез избрани параметри на съдържанието, което ще позволи откриването на скрити тенденции, фактори и модели, идентифицирането на реални влиятелни лица и анализ на заинтересованите страни. При това оценяването на т.нар. "влиятелни“ лица ще се осъществява на база на реалното въздействие на техни изказвания или мнения, както и влиянието на посланията им директно върху медийното отразяване.

Какви медии ще обхваща?

Платформата ще обхваща различни видове онлайн медии, включително новинарски уебсайтове, социални мрежи и др.

Какъв вид оценка ще дава анализът и как тя ще се използва след това?

Платформата ще визуализира резултатите в табличен вид, чрез нови уеб инструменти за визуализация. В крайна сметка потребителите на системата ще получат разнообразни семантични графове върху карта с обекти, които ще бъдат асоциативни и лесни за използване.

Много лица, компании и марки, които нямат голямо присъствие в социалните мрежи, имат значително влияние. Как ще се извършва тяхното идентифициране?


За разлика от съществуващите системи за идентификация и оценка на въздействието на лидери на мнение, ние няма да се фокусираме само върху анализа на онлайн присъствието на отделните лица или марки, а върху референциите от и към тях от самото съдържание, при това, за пръв път съчетавайки автоматизирания анализ на обекти от видео и текст. Идентифицирането и подреждането на т.нар. “влиятелни” лица ще се случва с подходяща визуализация и механизми за филтриране на вече известни факти и неподозирани взаимовръзки между обектите, извлечени от съдържанието в реално време, и това е основата на развойната дейност по проекта.

Защо е важно медийното съдържание да се анализира в реално време?

Както знаете, съвременната медийна среда става все по-динамична. Новите дигитални инструменти позволяват на една новина да достига до потребителите в движение – броени минути след като събитието се е случило. Информацията в редица онлайн канали се обновява буквално ежеминутно. Затова и е от ключово значение за все повече професии, свързани с анализиране на медийното съдържание, да получават качествени анализи в реално време.

Каква е стойността на проекта и за колко време ще бъде реализиран?

Проектът ще продължи 36 месеца. Стойността на проекта е 1.4 млн. евро за всички партньори в проекта заедно, като приблизително половината са предназначени за решаване на задачите за анализ на видео съдържание, а другата половина – за решаване на аналитичните и визуализационни задачи.

Кога се очаква да стартира "ЕВАЛА“?

Проектът стартира в началото на януари 2017 г.

Безплатна ли ще бъде платформата за широката аудитория и какви са стъпките за нейното използване?

Целта на Евростарс е да подпомага развойната дейност, водеща до създаването на устойчиви иновативни продукти и бизнес. Това е и нашата проектна цел. Платформата ще бъде внедрена експериментално в няколко медии, ПР агенции и компании за медиен мониторинг и анализ. Това ще ни позволи впоследствие да внедрим направените разработки като качествено нов реален пазарен продукт.

Подкрепи Economic.bg