Фирмите ще могат да кандидатстват за наемане на безработни с европари

С новата мярка ще се наемат на минимална заплата за 3 месеца регистрирани в бюрата по труда безработни

Фирмите ще могат да кандидатстват за наемане на безработни с европари

Снимка: МС

Антония Симова Автор: Антония Симова

От днес работодателите могат да кандидатстват по нова антикризисна мярка „Заетост с теб“, с която биха могли да се наемат регистрирани в бюрата по труда безработни за период от три месеца, за които ще получават 610 лв. - минималната работна заплата за страната, и дължимите към тях осигуровки. Мярката е част от отговора на правителството към коронакризата у нас и ще бъде финансирана отчасти с европари през Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Бюджетът по програмата за наемане на безработни е 160 млн. лв., като от тях 50 млн. лв. са само за туризма – за секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност“. 85% от финансирането е чрез средства от Европейския социален фонд, а останалите 15% - национално съфинансиране. Кандидатстването по мярката ще бъде отворено от 14 ч. днес, заяви социалният министър Деница Сачева днес по време на заседанието на Министерски съвет.

Бюджетът на процедурата следва да бъде разпределен на квотен принцип по общини и окрупнен за област, съгласно равнището на безработица, броят на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г., когато бе въведено извънредното положение в България, и броят на работодателите в съответните общини. Заявките ще се приемат до достигане на максималния размер на бюджета на операцията на принципа „първи по време, първи по право“ на областно ниво. В случай на остатъчен ресурс от определения за дадена област, допустимо е той да бъде преразпределен към друга област.

Максималният размер на финансовата помощ по проекта е в размер на 200 хил. евро или 391 хил. лв. За да се гарантира устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидираната заетост. Предвижда се проектът да осигури заетост на 70 хил. безработни лица, в т. ч. такива, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавирусa Covid-19.

Програмата за насърчаване на заетостта допълва други две подобни – критикуваната „60/40“ и безвъзмездните средства от 290 лв. за служителите в секторите пътнически превоз и туризъм.

Иначе до момента по схемата „60/40“ е гарантирана заетостта на 150 хил. души, обявяват от правителството. От днес в сила влиза новия ѝ дизайн, според който частни детски градини и лекари по дентална медицина също могат да кандидатстват за компенсация. Изискванията за кандидатстване също се улесняват – отпада изискването работодателите да са платили данъци и осигуряват за 2020 г., но има условие да си ги декларирали като дължими. Засега схемата „60/40“ ще важи до края на септември.

Коментари: 0