Отпадат таксите на представителите по индустриална собственост

Министерството на икономиката е изготвило промени в съответната наредба, които трябва да се приемат от МС

Отпадат таксите на представителите по индустриална собственост
Министерството на икономиката ще премахне таксите, свързани с придобиването на професионална квалификация, издаването на удостоверения и вписването, както и поддържането на Регистъра на представителите по индустриална собственост. Така според икономическото министерство ще се намали административната тежест за бизнеса, какъвто ангажимент пое министър Емил Караниколов още при поемането на ведомството.

Представителите по индустриална собственост се вписват задължително в регистър, след като издържат съответните изпити, или са придобили това право заради натрупан стаж и квалификация в своята дейност. Тяхната работа е свързана с консултации, оформяне на документи и подаване на заявки за защитни документи за изобретения, полезни модели, търговски марки, промишлени образци и други обекти на индустриална собственост.

За да се премахнат петте такси, ще бъде променена Наредбата за представителите по индустриална собственост. В официалното съобщение се посочва, че вече е разработен проект на нова наредба, която предстои „в кратки срокове“ да бъде внесена за приемане от Министерския съвет. Наредбата ще регламентира реда и условията за придобиване на квалификация и правоспособност за упражняване на професията „представител по индустриална собственост”.

От икономическото министерство посочват, че професията на представителя се състои в предоставяне на специализирана помощ в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, което в голяма част от случаите е свързано със защитата на сериозни икономически интереси на притежателите на права върху тези обекти.

С премахването на таксите се цели рационализиране на процесите и изискванията по отношение на придобиването на право да се упражнява професията „представител по индустриална собственост“ и създаване на по-благоприятна бизнес среда чрез улесняване на достъпа до професията, особено за млади специалисти, които да бъдат подготвени да предоставят висококвалифицирани специализирани услуги в областта на закрилата на индустриалната собственост и да съдействат на бизнеса да получава компетентно и навременно съдействие за закрила на създадените от него иновационни продукти, марки или промишлени дизайни.
Коментари: 0