Оздравяват финансово закъсалите общини

Финансовият министър ще решава кои общини да получат безлихвен заем

Оздравяват финансово закъсалите общини

Общините ще бъдат оздравявани финансово, предвиждат приетите на второ четене от парламента промени в Закона за публичните финанси. За една община ще се смята, че е закъсала при наличие на три или повече от посочените в закона показатели. 

Сред критериите са бюджетното салдо на общината да е отрицателно за всяка от последните три години, наличните към края на годината задължения за разходи да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства да е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година, пише БТА. 

Министерството на финансите ще осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите и при установяване на наличието на три или повече от посочените условия, ще уведомява кмета на общината за предприемане на действия.

За общини с финансови затруднения ще се открива процедура за оздравяване за период от една до три години. Министърът на финансите ще може да отпуска на общините за сметка на централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване.

С измененията се регламентира задължение ежегодно в срок до 31 октомври Министерският съвет по предложение на министъра на финансите да одобрява стратегия за управление на държавния дълг за периода на съответната средносрочна бюджетна прогноза.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова подчерта, че с въвеждането на механизма за финансово подпомагане на общините, те няма да бъдат стимулирани към ниска финансова дисциплина. Според нея, с предложението за промени е израз на желанието на ГЕРБ да вкара в ред във взаимоотношенията между държавата и местната власт.

Според Янаки Стоилов от БСП обаче ако тези критерии се приложат, сигурно поне половината от общините ще кандидатстват за държавно подпомагане.

Депутатът от ГЕРБ Александър Ненков го контрира, че този механизъм за оздравяване даже е закъснял. По думите му над 170 общини изцяло разчитат на делегираните от държавата бюджети и почти нямат свой икономически живот, 156 от тях са завършили миналата година с дефицит.

Коментари: 0