Правителството вдигна таксите за използване на въздушното пространство

Изключение се прави за Летище София, което ще плаща по-малко

Правителството вдигна таксите за използване на въздушното пространство
Служебното правителство утвърди със задна дата нова, по-висока такса за прелитане във въздушното пространство на България. От 1 януари 2017 г. таксата за аеронавигационно обслужване се повишава от 22.68 на 26.97 евро.

В мотивите е записано, че таксите са разходно ориентирани и покриват необходимите средства за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията. Те се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Eвроконтрол) и Европейската комисия, съобщават от Министерски съвет.

Ще бъде намалена обаче наказателната лихва за закъснение при плащане. Досега тя бе 10.06%, а вече е 9.88%.

Промените в на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България предвиждат намаление на осреднената такса за аеронавигационно обслужване на Летище София от 414.41 лв. на 396.46 лв.
Коментари: 0