Предлагат 10 000 лв. глоба за нарушение на бензиностанция

В момента тя е 500 лв.

Предлагат 10 000 лв. глоба за нарушение на бензиностанция
3926 ~ 3 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Констатираните нарушения при всички проверени средства за измерване в страната са под 1%. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция днес, предаде репортер на Economic.bg. 

Според изнесените данни от министъра нарушенията при малките бензиностанции са 48%, а при по-големите вериги 52%. Данните са свързани с анализа на проверките и отражението на резултатите на БИМ, които те са дали oт началото на календарната 2015 г., a не конкретно тези проверки, които нареди министър-председателят Бойко Борисов.

Проверките в страната продължават до края на годината. Констатираните нарушения по отношение отклонението над допустимата норма между зарежданото и отчитаното количество гориво са 60%, както и по отношение на нарушени пломби - 40%. 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провежда и в момента проверки в цялата страна, които да установят дали собствениците спазват законовите си задължения за измервателните уреди, с които работят и дали те отговарят на сертификата. При проверката се следи и качеството на горивото, което зареждаме в нашите автомобили. Към 25 август по годишен график са изпълнени 60% от предвидените проверки за годишна база. Нарушенията по качеството на горивото са при 7% от взетите проби (1000 проби). Нарушенията в качеството на горивото са свързани със съдържание на биоетанол, сяра и дестилационни характеристики. Сериозни отклонения по отношение на отчитаното и реално заредено гориво са открити при по-малките вериги.

Предвидените промени за подобряване на контрола и качеството при горивата, както и изправността на средствата за измерване са:

1. Изграждане на единна система за регистриране на средствата за измерване, включваща единна система на НАП, Агенция митници, БИМ и ДАМТН;

2. Създаване на един електронен регистър за обект, съхраняващи или продаващи гориво отново между същите ведомства. Към настоящия момент, по различни нормативни уредби, всяко от споменатите ведомства води собствен регистър на проверките, които не се засичат. Те трябва да имат непрекъсната онлайн връзка помежду си, според министър Лукарски;

3. Предвижда се създаване на Лаборатория за изпитване и контрол на измервателния софтуер на средствата за изпитване, като по този начин трябва да бъде ограничена възможността за манипулиране на информацията. В момента с нормативната уредба, по която действат ДАМТН и БИМ, не може да се контролира връзката между сървъра, който е в съответната бензиностанция и НАП.

Според сигнали е възможно чрез хакерски натиск да се манипулират данните и данните от сървъра на бензиностанцията, които се подават в НАП. Регистрираните данни в НАП не винаги отговарят на действително зареденото и изразходвано гориво.

4. Поставяне на пломбите от БИМ на съответните разходомери - съкращаване на сроковете за поставянето на сертифицирани пломби

В момента фирмата, която извършва ремонта поставя работна пломба в рамките на 7-дневен срок, а собственикът трябва в 14 дневен срок да подаде заявление в БИМ, за да дойдат експерти да калибрират съответната колонка след ремонта и да поставят сертифицирана пломба на БИМ. Така се получава законова дупка от около 20 дни, в която работната пломба е поставена от несертифицирана фирма. През това време са възможни манипулации, заяви министърът. Предвижда се поставянето на сертифицирана пломба от БИМ да се извършва на същия ден.

6. Предложения по отношение на санкции и налагани глоби 

При установяване на несъответствие на измерване, санкцията за бензиностанцията да бъде 10 000 лв. В момента за разлики при заредено и отчетено гориво, глобата е 500 лв. за едно нарушение, при повторно е до 1000 лв.

7. Структурни промени в БИМ и в Държавната агенция по надзор – преструктуриране на дирекциите и техните функции, както и числеността на персонала.

Очаква се промените да бъдат приети до края на 2015 г.

На въпроси на журналисти, дали има картел при горивата у нас, министър Лукарски отговори, че КЗК трябва да установи това и засега не може да се обяви бензиностанцията с най-големи нарушения.

Подкрепи Economic.bg