Ръст на приходите от нощувки през септември

Най-висока е заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди

Ръст на приходите от нощувки през септември
172 ~ 2 мин. четене

Приходите от нощувки през септември 2015 г. достигат 113.4 млн. лв., или с 10.8% повече в сравнение със септември 2014 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани, така и от български - съответно с 11.1% и 9.7%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

През септември 2015 г. в страната са функционирали 2 644 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 120.9 хил., а на леглата - 265.0 хиляди. Общо регистрираните нощувки у нас през септември е 2 418.3 хил., или със 7.9% повече в сравнение със същия период на 2014 г. Най-много нощувки се наблюдават в 4 и 5 звездните обекти. През септември над 71% от чужденците са се настанили в хотели с 4 и 5 звезди, а от българите са 30.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са нощували 29.0% от български граждани и 22.0% от чужденците.

Около 633.4 хиляди души са пренощували у нас през септември, което е увеличение с 10.2% в сравнение със същия месец на 2014 г. От всички пренощували лица 47.6% са българи, като по-голямата част от тях (68.1%) са нощували в обекти с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки. През септември у нас са се настанили 332.2 хил. чужденци, като 70.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2015 г. е 33.4%, като се увеличава с 1.2% в сравнение със септември 2014 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 45.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 28.4%, и с 1 и 2 звезди - 19.6%.

Подкрепи Economic.bg