С 12% нарастват разходите на работодателите за отработен час

Данните на НСИ са за последното тримесечие на 2017 година

С 12% нарастват разходите на работодателите за отработен час

Снимка: Pixabay

488 ~ 1 мин. четене
По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 година. 

Увеличението в индустрията е с 11.7%, в услугите - с 11.8%, и в строителството - с 11.9%. 

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 20.2%, „Други дейности“ - с 19.1%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 15.0%. 

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ - с 1.1%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 3.7%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.9%. 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.0%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 13.2%. 

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 1.0% за „Култура, спорт и развлечения“ до 20.1% за „Образование“.
Подкрепи Economic.bg