Сделки за над 2,2 млрд. долара в България през 2017 г.

Три са основните сектори - храни и напитки, производство и информационни технологии

Сделки за над 2,2 млрд. долара в България през 2017 г.
1000 ~ 2 мин. четене

40 на брой са реализираните и оповестени  сделки в България през 2017 г., или с 5 повече спрямо 2016 г. И макар нарастването на броя на сделките да не е значително, в стойностно отношение пазарът на сделки в България нараства малко повече от три пъти. Общата стойност на сделките през 2017 г. е 2.2 млрд. долара. За сравнение през 2016 г. сделките са на стойност 0,7 млрд. Това сочат данните от Барометъра на сделките на EY (Ърнст енд Янг) за региона на Централна и Източна Европа за миналата година.

Три са секторите в България, които привличат еднакво силно интереса на инвеститорите през 2017 г. – храни и напитки, производство и информационни технологии. Всеки един от тях реализира по пет сделки в рамките на календарната година. Други традиционно силни сектори за България като банково-финансов сектор, търговия на дребно и недвижими имоти също отчитат силен инвеститорски интерес – те реализират по четири сделки през 2017 г.

В региона на Централна и Източна Европа са отчетени 1132 сделки, като те са най-много в секторите недвижими имоти (161), производство (135) и ИТ (126). От гледна точка на стойността на сделките, секторите в които се реализират най-скъпите сделки са енергетика и минно дело със 146 млн. щ. д. , транспорт и логистика – 136 млн. щ. д. и търговия на дребно и едро – 118 млн. щ. д. осреднена стойност на сделките.

Диана Николаева, съдружник и лидер на отдел „Финансови консултации по сделки“ в EY Bulgaria, коментира: "2017-та бе активна година за целия сектор, както в региона на ЦИЕ, така и тук в България. У нас станахме свидетели на смяната на собствеността на едни от най-големите търговски центрове – Paradise Mall, The Mall, Serdika Center. В същото време наблюдаваме трайно повишен интерес на инвеститорите към сектора на производството и хранително-вкусовата промишленост. Очаквам тази тенденция да се запази и през 2018 г.“

Все повече стратегически инвеститори в България

Традиционно в България пазарът на сливания и придобивания е движен от интересите на стратегическите инвеститори. През 2017 г. 82% от сделките са стратегически и едва 18% – финансови. Пример за стратегическа сделка е покупката на технологичната платформа за обработка на големи масиви от авиоданни Vayant Travel Technologies от американската софтуерна компания PROS Holdings. С придобиването на Vayant, PROS Holdings ще засили присъствието си в авиационния бизнес.

През 2017 г. 48% от реализираните сделки у нас са от чуждестранни купувачи, спрямо 46% през 2016 г. Традиционно инвеститорите на неголеми пазари като българския са местни компании или частни инвеститори, които познават особеностите на пазара. През 2017 г. при 35% от сделките и купувачът, и продавачът са български компании (през 2016 г. този процент бе 43%). Важно е да отбележим тенденцията на стабилно увеличение на придобиванията извън България – през 2017 г. този процент е 17%, спрямо 11% през 2016 г. и едва 6% през 2015 г.


Подкрепи Economic.bg