Сериозните компании трябва да участват активно в подготовката на младите хора

Mr.Bricolage България е отворен за сътрудничество с ВУЗ-овете за практическо обучение и подготовка на студентите

Пенка Тишкова, Директор Човешки ресурси в Доверие-Брико АД:

Сериозните компании трябва да участват активно в подготовката на младите хора

- Каква е дейността на Вашата компания?

- Доверие-Брико притежава изключителните права върху търговската марка Mr. Bricolage в България. Дружеството притежава и управлява 11 магазина Mr. Bricolage в осем града в страната. Нашият бизнес е търговията със стоки от типа „направи си сам“. Цялата ни дейност е съсредоточена върху това нашите клиенти да останат доволни, да получат най-доброто решение за своите потребности и да са сигурни, че в наше лице имат партньор, на когото могат да разчитат. Затова много се гордеем, че магазините Mr. Bricolage са най-популярните в страната сред потребителите на стоки за ремонт и подобрение на дома и градината.

- Кои са най-наболелите проблеми, с които се сблъсквате във Вашия сектор?

- Важен проблем, с който се сблъскваме, е липсата на подготвени и със съответното образование специалисти. А търговията е занаят. Теоретичната подготовка трябва да се получава в учебни специализирани заведения, а практическият опит да се трупа на терена чрез стажове, практики и т.н. Също така ритейлът не е сред най-привлекателните за работа сектори в България, особено за младите хора. Работата не е лека, а заплащането в сектора като цяло не е високо.

До голяма степен обаче от компаниите зависи да бъдат харесвани от своите екипи и търсени от кандидатите за работа. Ние вярваме в това и не случайно ценностите на нашата компания – грижа, отговорност и солидарност – са израз на вниманието и ангажимента ни в еднаква степен към нашите клиенти и към колегите. В това отношение смятам, че нашите усилия дават резултат и Mr.Bricolage е привлекателно място за професионална реализация в България.

- Защо решихте да подкрепите инициативата на PwC България?

- Отдавна искаме да си създадем своя стипендиантска програма или да се включим в такава. И това желание е продиктувано от нуждата да разполагаме с подготвени млади специалисти, които след завършване на висшето си образование да дойдат при нас и да заработят с ентусиазъм и амбиция. Затова, когато PwC България ни разказа за инициативата си “Твоите 25 причини да избереш България“, ние веднага поискахме да участваме.

- Смятате ли, че компаниите трябва да участват активно в подготовката на кадрите за пазара на труда?

- Сериозните компании, които държат да привличат качествени кадри, трябва да участват активно в подготовката на младите хора, които учат. Това е световна практика. В най-престижните университети в Европа например студентите трябва да стажуват още от първи курс. Те кандидатстват за стаж в някои от най-реномираните компании, които са заявили своята готовност да приемат студенти. Така, докато завършат, те се изграждат като млади специалисти, минали през няколко компании, обикновено от различни сектори. Понякога тези фирми „хвърлят“ на стажантите конкретни проблеми и разчитат на тяхната креативност и необременено мислене за решаването им. Освен това през учебно време студентите работят по различни казуси, които пак са предоставени от реални фирми.  

Mr.Bricolage България е отворен за сътрудничество с ВУЗ за прилагане на всички по-горе цитирани форми на практическо обучение и подготовка на учащите се. Със същите интереси и намерения сме и по отношение на средните специализирани училища. Там също бихме подкрепили стажантски програми и стажове на младежите.

- Как според Вас трябва да се стимулират квалифицираните кадри, за да останат в България?

- Според мен това зависи много от икономическия климат в страната и мерките на правителството за стимулиране на отделните сектори. Колкото повече стабилни и конкурентноспособни компании в европейски мащаб оперират на българския пазар, толкова повече ще се търсят квалифицирани кадри. Ако на тези кадри се предоставя подобаващо на квалификацията им и представянето им възнаграждение и им се дават възможности за кариерно и професионално развитие, толкова по-голяма част от тях ще остават в България.

Интервюто е част от кампанията "Tвoитe 25 пpичини дa избepeш Бългapия" на "Прайсуотърхаускупърс България" ЕООД (PwC Bulgaria), в която Economic.bg е партньор.

Коментари: 0