Смартфоните променят умствените възприятия

Сетивността на ръцете и мозъчните импулси претърпяват еволюция

Смартфоните променят умствените възприятия

В резултат от обширно изследване на учените от Университета в Цюрих и ETH Zurich, става ясно, че продължителната употреба на смартфони променя работата на човешкия мозък. Популярността на смартфоните в днешни дни практическиозначава, че милиони хора използват пръстите си по един еволюционно нов начин.  Многократните действия спрямо смартфона всеки ден оказват влияние най-вече палците, съобщава sciencedaily, цитиран от digital.bg.

Според учените, дигиталната история или всичко, което сме правили на смартфона си, дава изключително полезна информация за това как използваме върховете на пръстите си. Опитите им с EEG, в които участвали собственици на смартфони и на телефони с физическа клавиатура, доказали, че при първите се забелязва засилена електрическа активност на мозъка при докосване на палеца, показалеца и средния пръст до екрана. Доказало се, също, че нивото на активност на мозъчната кора е право пропорционално на продължителността на употребата на телефон.

На кратко, това означава, че повтарящите се движения, които правим с палците си, докато използваме смартфони променят сетивната връзка между ръцете и мозъка ни. Според учените, това е доказателство, че съвременният човешки мозък се адаптира постоянно в следствие на дигиталната техника, която използваме. В следствие на продължителната употреба на смартфони мозъкът на съвременния човек се е реорганизирал и е започнал да увеличава сетивността на палците ни. 

Коментари: 0