Спад в производството на компюърна техника у нас

Промишленото производство нараства с 0.8%

Спад в производството на компюърна техника у нас
172 ~ 2 мин. четене

През ноември спрямо предходния месец, спад е регистриран в производството на компютърна и комуникационна техника, производството на химични продукти - с 12.3%, , електронни и оптични продукти - с 4.8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 4.6%, производството на облекло - с 3.8%.

През ноември 2015 г. индексът на промишленото производство нараства с 0.8% в сравнение с октомври 2015 година, по предварителни данни. Регистрираният ръст през съответния период е от 1.7% спрямо същия месец на 2014 година, сочи информация на Националния статистически институт (НСИ).

През ноември 2015 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 11.0%, и в преработващата промишленост - с 0.2%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 14.9%, производството на тютюневи изделия - с 8.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 5.1%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 4.6%, и в добивната промишленост - с 1.3% , а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.7%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 26.5%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 24.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 17.0%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 15.8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 14.4%.

Намаление е отчетено при: обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 21.0%, производството на машини с общо и специално предназначение - с 14.0%, производството на химични продукти - със 7.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.6%.

Подкрепи Economic.bg