Според BP потреблението на петрол оттук нататък само ще намалява

Според 30-годишната прогноза на компанията пикът в използването му в транспорта ще е до края на годината

Според BP потреблението на петрол оттук нататък само ще намалява

Снимка: Pixabay

728 ~ 1 мин. четене

През следващите 30 години глобалното потребление на петрол няма да се възстанови дори и ако политиката по отношение на изменението на климата не стане още по-строга. Това става ясно от току-що обнародваната прогноза на голямата британска енергийна компания BP до 2050 г.

Документът, озаглавен Outlook BP, съдържа три сценария за развитие на отрасъла.

„Бързият“ сценарий предполага приемането на съответни мерки, които ще увеличат стойността на парниковите газове със 70% спрямо нивото от 2018 г.

„Нулевият“ сценарий предполага не толкова „жестока“ политика срещу климатичните промени, колкото изменение на социалното и потребителското поведение към използваните енергии. Според този вариант въглеродните емисии трябва да намалеят с 95% до 2050 г.

„Обичайният“ сценарий предполага съхраняване на текущите нива без значителни и резки изменения в глобалната политика по отношение на климата и енергетиката.

И трите сценария прогнозират намаляване на търсенето на петрол през следващите три десетилетия. Така например, според „Обичайния“ сценарий потреблението на нефт ще падне с още 10% до 2050 г., според „Бързия“ – с 55%, а според „Нулевия“ – с 80%. ВР прогнозира някакво възстановяване на търсенето на петрол до предкризисното ниво само при „Обичайния“ сценарий, и то – евентуално само за близките няколко години. Според останалите два сценария развитието на енергийния отрасъл никога няма да се възстанови до нивата, предшестващи пандемията от коронавируса.

„Намаляването на потреблението на петрола е свързано с ръста на енергийната ефективност и с електрифицирането на автомобилния транспорт“ – пише в прогнозния доклад на ВР. Според трите сценария на компанията потреблението на нефт в транспортния отрасъл ще премине своя пик още до края на тази година.

Подкрепи Economic.bg