Търсят берачи на гъби

Липсата на кадри води до недостиг на продукцията в бранша

Търсят берачи на гъби

Липсват обучени работници за събиране на гъби и това е основният проблем в бранша. Асоциацията на преработвателите настоява еднодневни трудови договори да се въведат и при наемането на работници за обработка на горски гъби.

В момента преработвателите на диворастящи гъби са принудени да купуват и изнасят в пъти по-малко количество продукция. Това е сериозен проблем, като се има предвид, че България е един от основните износители в Европейския съюз.

Коментари: 0