Технологиите – новият двигател на българското образование

Готови ли са българските училища за тази промяна?

Технологиите – новият двигател на българското образование
8492 ~ 3 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

В днешния свят на постоянно навлизащи иновации и технологии българското образование се нуждае от промяна. Благодарение на националните европейски програми има промени в някои от българските училища, но достатъчни ли са те, за да имат желание децата да се образоват и да бъдат конкурентни след време на пазара на труда?

Учебната среда трябва да поощрява ученето и да дава възможност на учениците да излязат в реална среда. Интегрирането на технологиите в процеса на учене е изключително важно, тъй като допринася за оценка на личностното развитие на учениците. Технологиите променят начина на преподаване, те са новият път в образованието, който страната ни трябва да следва и подкрепя.

Децата възприемат визуално информацията много по-лесно. Когато още в училищна възраст те могат да разчитат таблици, схеми, диаграми, това дава резултат и в по-нататъшното им развитие.


Технологиите – новият тласък на образованието

Без технологии модерните ученици няма как да разберат, че образованието е релевантно с живота им. Когато един ученик не вижда в класната стая никакво приложение на технологии, той не може да свърже образованието с реалния живот.

„Времената, в които в училищата имаше компютърни кабинети, които се заключват, вече са отминали. Технологията винаги присъства в класната стая, но тя е невидима – било то прожектор за презентация или нещо друго. Технологията има смисъл, само когато прави процесът на обучение по-ефективен. Например, учениците могат да намерят бързо информация за някакъв изследователски проект, влизайки в интернет. Това развива умения за търсене, селектиране на информация, анализиране, работа по групи и т.н“, разказва Наталия Митева от Фондация Америка за България, която разработи програма „Училище на бъдещето“ пред Economic.bg.

„Технологиите позволяват и много по-различен начин на оценяване на учениците. Има апликации, в които учителите могат да видят в рамките на минути кои деца на кой тип въпроси се справят по-добре. Има и анализи как се справя целият клас като група, както и за всеки ученик поотделно“, обобщава Наталия Митева.


Предизвикателствата

С навлизането на технологиите у нас обаче се появяват и нови предизвикателства. Основен проблем е липсата на средства за модернизация. Редица училища правят лаборатории, интерактивни класни стаи и кабинети със собствени средства, или с финансиране от някоя фондация. По-големите училища в страната успяват да предоставят най-необходимите технологии на учениците си, но те все още са крайно недостатъчни.  

От друга страна в модернизираните училища се наблюдава липса на увереност и непознаване на новите технологии от страна на учителите и те срещат сериозни предизвикателства пред обучението. Способността на учителите да интегрират технологии в образованието е изключително важна.

Голяма част от тях не са подготвени за това, което отново показва нуждата от промяна в образователната ни система. Необходими са усилия за подготовка на учителите, които да използват пълноценно технологиите в класната стая и да провокират интереса на учениците . При правилно преподаване, ефектът на технологиите е много положителен.

В създаването на качествена училищна среда голяма роля имат и директорите на училищата, които трябва създават заедно с учителите споделената визия за своето училище.

ИКТ секторът се развива с пълна силна и при правилно управление на ресурсите, той може да бъде в голяма помощ на учителите при организиране на работата в клас, представянето на учебни материали и въвеждането на извънкласни дейности и форми.


Ефективно образование

Съвременното българско училище трябва да следва развитието на технологиите и да се адаптира към тях, категорични са специалистите. Средата му трябва да наподобява естествената среда от живота на учениците – да има пространства за споделено учене и работа в екип; да има техника, която да бъде в услуга на учениците; класните стаи да бъдат организирани на кътове, особено при по-малките ученици. В световен мащаб това е изключително популярно и идеята с чиновете в редица и подиум за учителите, трябва да се забрави тотално.

„Нужна е промяна в 5 основни насоки – среда, технологии, педагогика, квалификация на учителите и училищно лидерство“, показва доклад на „Америка за България“, изготвен от Институт „Отворено общество“ и АдминСофт ЕООД. Новата среда допринася за личностното развитие на учениците и ги мотивира за по-високи резултати.

Макар и бавно, българските училища трябва да се модернизират. Те няма как да избягат от новостите. Един от недостатъците в системата е практическата насоченост. Именно използването на новите технологии с активното участие на учениците, оказват положително влияние върху способността им за свързване на теоритични знания с решаването на практически проблеми. 

Подкрепи Economic.bg